Lịch công tác tuần 35 _ Năm học: 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 35 _ TỪ NGÀY 02 THÁNG 5 ĐẾN NGÀY 8 THÁNG 5 NĂM 2022

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Nghỉ lễ (Nghỉ bù)

Đ/c Hưng

Chiều

 

Đ/c Thắng

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học TD, QP, Bổ trợ kiến thức theo lịch

Đ/c Tâm

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Học TD, QP, Bổ trợ kiến thức theo lịch

Đ/c Hưng

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Thắng

Chiều

Học TD, QP, Bổ trợ kiến thức theo lịch

Đ/c Thắng

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học TD, QP, Bổ trợ kiến thức theo lịch

Đ/c Hưng

7

Sáng

Dạy học

Đ/c Thắng

Chiều

Học TD, QP, Bổ trợ kiến thức theo lịch

Đ/c Hiền

CN

Sáng

   

Chiều

   

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau.

KT. HIỆU TRƯỞNG           

P. HIỆU TRƯỞNG           

 

   Phùng Quốc Hưng          

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook