• />
  • />
  • />
  • />
  • />
  • />
  • />
  • />
  • />

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

TIN CÔNG ĐOÀN - ĐOÀN THANH NIÊN

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 32 năm học 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 32 TỪ NGÀY 12 THÁNG 04 ĐẾN 18 THÁNG 04 NĂM 2021

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Chào cờ, Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm, Học QPAN

Đ/c Tâm

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm, Học QPAN

Đ/c Thắng

4

Sáng

Thi nghề PT khối 11, Học bù K12

Đ/c Phương

Chiều

Thi nghề khối 11, Học bù K12

Đ/c Thắng

5

Sáng

Thi nghề khối 11, Học bù K12

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm, Học bù K12

Đ/c Hưng

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

Học thêm; Học QPAN

Đ/c Tâm

7

Sáng

Dạy học,

Đ/c Thắng

Chiều

Thi thử Khối 12, Học thêm K10, 11

Đ/c Thắng

CN

Sáng

Thi thử Khối 12

 

Chiều

Thi thử Khối 12

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG       

Hướng dẫn thủ tục hành chính

  • :
  • :