• />
  • />
  • />
  • />
  • />
  • />
  • />
  • />
  • />

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

TIN CÔNG ĐOÀN - ĐOÀN THANH NIÊN

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 8 năm học 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 8 TỪ NGÀY 26THÁNG 10 ĐẾN 01 THÁNG 11 NĂM 2020

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Chào cờ, Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm, Kiểm tra PCCC

Đ/c Tâm

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Thắng

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

Học nghề

Đ/c Thắng

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm

Đ/c Hưng

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

7

Sáng

Thi “Rung chuông vàng” : Thành phần: BGH, GVCN, Đoàn trường, ban NGLL, ANTH, CĐGV

Đ/c Thắng

Chiều

 

Đ/c Thắng

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

                                                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

Hướng dẫn thủ tục hành chính

  • :
  • :