Cơ cấu tổ chức nhà trường

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Nghi Lộc, ngày 15 tháng 9 năm 2016

CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM HỌC 2016-2017

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

I. CẤP ỦY CHI BỘ

1

Nguyễn Văn Phương

Bí thư Chi bộ

 

2

Phùng Quốc Hưng

P. Bí thư chi bộ

 

3

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Chi ủy viên

 

4

Lê Trung Thắng

Chi ủy viên

 

5

Lê Thanh Vinh

Chi ủy viên

 

II. BAN GIÁM HIỆU

1

Nguyễn Văn Phương

Hiệu trưởng

 

2

Phùng Quốc Hưng

Phó Hiệu trưởng

 

3

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Phó Hiệu trưởng

 

4

Võ Thị Thanh Tâm

Phó Hiệu trưởng

 

Và 82 Giáo viên, Nhân viên nhà trường

Hiệu trưởng                                                 

 

Nguyễn Văn Phương                                      

Tags:

Bài viết khác

  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook