Lịch công tác tuần 11 năm học 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 11 TỪ NGÀY 04 THÁNG 11 ĐẾN 10  THÁNG 11 NĂM 2019

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Chào cờ, Dạy học; Đón đoàn KTSP

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm. Họp BCĐ KTSP, GVCN 16 lớp, GVHD, TTCM, nhóm trưởng CM

Đ/c Hưng

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn

Chiều

 Học bù TKB ( 14/11 từ T1- T4)

Đ/c Nhàn

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm, Hội thi Ý tưởng sáng tạo HS

Đ/c Tâm

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn

Chiều

Học thêm

Đ/c Hưng

7

Sáng

Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Giao lưu bóng chuyền

Đ/c Phương

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG                    

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook