Lịch công tác tuần 4 năm học 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 4 TỪ NGÀY 16 THÁNG 9 ĐẾN 22THÁNG 9 NĂM 2019

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Chào cờ, Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm

Đ/c Hưng

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn

Chiều

Học nghề PT

Đ/c Nhàn

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn

Chiều

Học thêm

Đ/c Hưng

7

Sáng

Hội nghị CBCCVC năm 2019, họp chi bộ

Đ/c Phương

Chiều

 

Đ/c Nhàn

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Công tác chuyên môn

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, cải cách hành chính, lề lối làm việc.

- Học tập, thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường.

- Học TKB số 2

2. Công tác CSVC

- Quyết toán công trình tồn đọng

- Bàn giao CSVC

- Triển khai kế hoạch nguồn tài trợ năm học 2019-2020

3. Công tác ANTH

- Đảm bảo ATTT, ATGT, ngay đầu năm học

- Tuyên truyền, giữ vững nề nếp học sinh.

- Xử lí nghiêm các học sinh vi phạm nội quy, vi phạm pháp luật (nếu có)

4. Công tác GDHN-NGLL

- Hoạt động NGLL đầu năm học

- Lao động, tổng dọn VSMT

5. Các công việc khác

- Chuẩn bị tuyên truyền các ngày lễ lớn

- HNCNVC năm học 2019-2020

HIỆU TRƯỞNG                           

Tags:

Bài viết khác

  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook