Lịch công tác tuần 16 năm học 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 16 TỪ NGÀY 9 THÁNG 12 ĐẾN 15 THÁNG 12 NĂM 2019

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Chào cờ - Tuyên truyền pháp luật ma túy biển đảo;  Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm; Các lớp 10A1, 10A2; 12C2, 12C3, 12C4, 12C5 lao động

Đ/c Hưng

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn

Chiều

Học nghề, Khối 12 học thêm

Đ/c Nhàn

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn

Chiều

Học thêm

Đ/c Hưng

7

Sáng

Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Họp tổ chuyên môn

Đ/c Phương

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG                 

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook