THÔNG BÁO LỊCH CÔNG BỐ TRÚNG TUYỂN, NHẬP HỌC CHO HS LỚP 10

     SỞ GD&ĐT NGHỆ AN                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4                                                         Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

       

          Số 01/TB-THPT NL4                                                                            Nghi Lộc, ngày 29  tháng 06  năm 2017         

 

 

THÔNG BÁO

V/v công bố kết quả trúng tuyển vào lớp 10 và lịch làm thủ tục nhập học

 

Theo quyết định phê duyệt của sở GD&ĐT Nghệ An. Năm học 2017-2018 nhà trường tuyển sinh 10 lớp 10 (gồm 370 học sinh)

 • Nhà trường thông báo lịch như sau để HS được biết:
 1. Hội đồng tuyển sinh họp lần 1 vào sáng 30/6/2017
 2. Chiều thứ 6 (ngày 7/7/2017) duyệt tuyển sinh ở sở GD&ĐT Nghệ An đợt 1
 3. Sáng 8/7/2017 công bố Danh sách HS trúng tuyển đợt 1, tại bảng tin Nhà trường
 4. Học sinh đến trường làm thủ tục nhập học từ 14h ngày 08/7/2017 đến hết ngày 09/7/2017 (Học sinh có danh sách trúng tuyển đợt 1, trong thời gian trên không đến làm thủ tục nhập học thì Nhà trường sẽ cắt danh sách để bổ sung học sinh đợt 2)
 5. Họp hội đồng tuyển sinh lần 2 vào 14h ngày 10/7/2017
 6. Sáng 11/7/2017 nhà trường duyệt bổ sung lần 2 tại sở GD&ĐT Nghệ An
 7. Sáng 12/8/2017 công bố danh sách trúng tuyển và làm thủ tục nhập học cho HS đợt 2.
  • Năm học 2017-2018 dự kiến Nhà trường sắp xếp lớp như sau:

/Images/userfiles/files/TH%c3%94NG%20B%c3%81O%20NH%e1%ba%acP%20H%e1%bb%8cC.doc

Tags:

Bài viết khác

 • :
 • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook