Lịch công tác tuần 16 năm học 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 16 TỪ NGÀY 21 THÁNG 12 ĐẾN 27 THÁNG 12 NĂM 2020

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Chào cờ, Dạy học; Các hoạt động chào mừng ngày 22/12; Noel2020 (T1)

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Thắng

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

Học nghề, học thêm

Đ/c Thắng

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm

Đ/c Hưng

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

7

Sáng

Dạy học

Đ/c Thắng

Chiều

Đại hội khuyến học nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Thắng

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

                                                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook