Lịch công tác tuần 21 năm học 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 21 TỪ NGÀY 25 THÁNG 01 ĐẾN 31 THÁNG 01 NĂM 2021

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm, Kiểm tra hồ sơ chuyên môn.

Đ/c Tâm

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Thắng

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

Học Nghề K11, Học thêm

Đ/c Thắng

5

Sáng

Dạy học, Thi xác lập Gessnet Nl4 đi xe đạp chậm vào tiết 5

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm

Đ/c Hưng

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

7

Sáng

Dạy học

Đ/c Thắng

Chiều

 

Đ/c Thắng

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG                    

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook