Lịch công tác tuần 26 năm học 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 26 TỪ NGÀY 01 THÁNG 03 ĐẾN 07 THÁNG 03 NĂM 2021

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Chào cờ tại lớp, học hướng nghiệp (Tiết 1), Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Thắng

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

Học thêm, học nghề

Đ/c Thắng

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm

Đ/c Hưng

6

Sáng

Dạy học, Họp cấp ủy ( tiết 3, 4)

Đ/c Phương

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

7

Sáng

Dạy học

Đ/c Thắng

Chiều

Họp Hội đồng thường kỳ tháng 3, họp Chi bộ

Đ/c Thắng

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG                   

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook