Lịch công tác tuần 3 năm học 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 03 TỪ NGÀY 21 THÁNG 09 ĐẾN 27 THÁNG 09 NĂM 2020

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Chào cờ - Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Thắng

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

Học thêm

Đ/c Hưng

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm

Đ/c Thắng

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

Họp tổ chuyên môn  ( hội nghị CCVC vòng 1) – Trực tiếp

Đ/c Tâm

7

Sáng

Dạy học

Đ/c Thắng

Chiều

Họp phụ huynh toàn trường

Đ/c Thắng

CN

     
     

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG                   

 

Nguyễn Văn Phương           

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook