Lịch công tác tuần 6 năm học 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 6 _ TỪ NGÀY 12 THÁNG 10 ĐẾN 18 THÁNG 10 NĂM 2020

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Chào cờ, Dạy học, Khai mạc giải bóng đá nữ chào mừng ngày PNVN 20/10

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Thắng

4

Sáng

Đại hội Đoàn trường

Đ/c Phương

Chiều

Học nghề PT

Đ/c Hưng

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm

Đ/c Thắng

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

7

Sáng

Dạy học

Đ/c Thắng

Chiều

Sinh hoạt chuyên đề STEM trong dạy học ( Nghi Lộc 2, NL4);

Các hoạt động TDTT chào mừng ngày PNVN ( Nghi Lộc 2, NL 4)

Đ/c Thắng

CN

Sáng

   

Chiều

   

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG                      

                

Nguyễn Văn Phương              

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook