Lịch công tác tuần 7 năm học 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 7 TỪ NGÀY 19 THÁNG 10 ĐẾN 25 THÁNG 10 NĂM 2020

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Sinh hoạt chủ đề, Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Thắng

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

Rung chuông vàng “Tìm hiểu về An toàn Giao thông”

Đ/c Hưng

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm

Đ/c Thắng

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

7

Sáng

Dạy học

Đ/c Thắng

Chiều

Học thêm

Đ/c Thắng

CN

Sáng

   

Chiều

   

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG                 

 

Nguyễn Văn Phương             

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook