• />
  • />
  • />
  • />
  • />
  • />
  • />
  • />
  • />

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

TIN CÔNG ĐOÀN - ĐOÀN THANH NIÊN

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 37 _ Năm học: 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 37 _ TỪ NGÀY 16 THÁNG 5 ĐẾN 22 THÁNG 5 NĂM 2022

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

K12 ôn trực tiếp, K10,K11 dạy bù Online

Đ/c Thắng

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

K12 ôn trực tiếp, K10,K11 dạy bù Online

Đ/c Tâm

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Hoạt động NGLL

Đ/c Hưng

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Thắng

Chiều

K12 ôn trực tiếp, K10,K11 dạy bù Online

Đ/c Thắng

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

K12 ôn trực tiếp, K10,K11 dạy bù Online

Đ/c Hưng

7

Sáng

Dạy học

Đ/c Thắng

Chiều

K12 ôn trực tiếp, K10,K11 dạy bù Online

Đ/c Hiền

CN

Sáng

   

Chiều

   

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau.

KT. HIỆU TRƯỞNG  

P. HIỆU TRƯỞNG  

 

   Phùng Quốc Hưng    

Hướng dẫn thủ tục hành chính

  • :
  • :