• />
  • />
  • />
  • />
  • />
  • />
  • />
  • />
  • />

TIN NHÀ TRƯỜNG

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

TIN CÔNG ĐOÀN - ĐOÀN THANH NIÊN

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 23 năm học: 2022-2023

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 23 TỪ NGÀY 6 THÁNG 2 ĐẾN 12  THÁNG 02 NĂM 2023

 

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

6/2

Sáng

Chào cờ, Dạy học; Hiệu trưởng kiểm tra hồ sơ “ Đảm bảo chất lượng”

C. Hiền

Chiều

Học thêm, học QPAN, Hội nghị trực tuyến sơ kết HK 1 năm học 2022-2023;

T. Hưng

3

7/2

Sáng

Dạy học

T, Hưng

Chiều

Học thêm, học QPAN

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ chuyên môn cấp THPT học kỳ 2, năm học 2022- 2023:  Thành phần tham gia  theo giấy mời;

Hội nghị : Tổng kết hoạt động DCCS, dân vận chính quyền năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thành phần tham gia:  Đ/c Thắng

C. Tâm

4

8/2

Sáng

Dạy học

C. Tâm

Chiều

Họp chi bộ từ 14h đến 15h, Họp cơ quan từ 15h 10 phút

C. Tâm

5

9/2

Sáng

Dạy học

T. Thắng

Chiều

Học thêm, học QPAN

T. Thắng

6

10/2

Sáng

Dạy học

T. Thắng

Chiều

Học thêm, học QPAN

T. Hưng

7

11/2

Sáng

Dạy học

C. Hiền

Chiều

Học nghề, Học thêm

C. Hiền

CN

12/2

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau.

HIỆU TRƯỞNG     

 

 Đặng Thị Hiền     

Hướng dẫn thủ tục hành chính

  • :
  • :