• />
  • />
  • />
  • />
  • />
  • />
  • />
  • />
  • />

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

TIN CÔNG ĐOÀN - ĐOÀN THANH NIÊN

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 20 năm học 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 20 _ TỪ NGÀY 17 THÁNG 01 ĐẾN 22 THÁNG 01 NĂM 2022

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Bổ trợ kiến thức

Đ/c Thắng

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Bổ trợ kiến thức, Họp đánh giá đề cương SKKN

Đ/c Tâm

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Bổ trợ kiến thức

Đ/c Hưng

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Thắng

Chiều

Bổ trợ kiến thức, Lao động chăm sóc Nghĩa trang liệt sỹ Huyện theo KH

Đ/c Thắng

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Bổ trợ kiến thức

Đ/c Hưng

7

Sáng

Dạy học

Đ/c Thắng

Chiều

Học Nghề PT, Bổ trợ kiến thức

Đ/c Hiền

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau.

 KT. HIỆU TRƯỞNG              

P. HIỆU TRƯỞNG               

 

Phùng Quốc Hưng            

Hướng dẫn thủ tục hành chính

  • :
  • :