Lịch công tác tuần 3 năm học 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 3 TỪ NGÀY 09 THÁNG 9 ĐẾN 15 THÁNG 9 NĂM 2019

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Chào cờ, Dạy học, Bàn giao sinh hoạt đoàn 2 chiều

Đ/c Hưng

Chiều

Bổ trợ kiến thức, Học nghề PT

Đ/c Hưng

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Bổ trợ kiến thức, Học nghề PT

Đ/c Tâm

4

Sáng

Đ/c Nhàn

Đ/c Nhàn

Chiều

 

Đ/c Nhàn

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Bổ trợ kiến thức, Học nghề PT

Đ/c Tâm

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn

Chiều

Bổ trợ KT, Học nghề PT

Đ/c Hưng

7

Sáng

Dạy học, Hội ý BCM, BGH, Tổ trưởng, tổ phó

Đ/c Hưng

Chiều

Họp tổ chuyên môn, họp tiểu ban kỷ yếu 20 năm

Đ/c Nhàn

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

HIỂU TRƯỞNG                            

 

Nguyễn Văn Phương                    

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook