Danh sách lớp 10 năm học 2019-2020

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4

DANH SÁCH LỚP 10 NĂM HỌC 2019- 2020

TT

Lớp

Họ tên

GT

Sinh

Ghi chú

1

A1

Nguyễn Lưu Ngọc Anh

Nữ

16/12/2004

 

2

A1

Nguyễn Thị Lan Anh

Nữ

8/10/2004

 

3

A1

Võ Tuấn Anh

Nam

19/03/2004

 

4

A1

Nguyễn Văn Bình

Nam

25/01/2004

 

5

A1

Nguyễn Thị Tùng Chi

Nữ

1/4/2004

 

6

A1

Nguyễn Thị Vân Chi

Nữ

24/07/2004

 

7

A1

Phạm Quốc Chiến

Nam

7/5/2004

 

8

A1

Phan Nghi Đan

Nữ

16/10/2004

 

9

A1

Trần Đức Đạt

Nam

27/05/2004

 

10

A1

Trần Thị Khánh Hằng

Nữ

22/06/2004

 

11

A1

Hoàng Thị Hậu

Nữ

10/11/2004

 

12

A1

Nguyễn Thị Hiền

Nữ

25/03/2004

 

13

A1

Nguyễn Gia Hiệp

Nam

1/8/2004

 

14

A1

Trần Công Hiếu

Nam

23/05/2004

 

15

A1

Hoàng Thị Thúy Hồng

Nữ

31/05/2004

 

16

A1

Hồ Xuân Hùng

Nam

7/7/2004

 

17

A1

Lê Trần Huy

Nam

29/05/2004

 

18

A1

Trần Thị Huyền

Nữ

4/1/2004

 

19

A1

Võ Thị Thu Huyền

Nữ

30/01/2004

 

20

A1

Trần Thị Thùy Linh

Nữ

9/8/2004

 

21

A1

Võ Hải Long

Nam

21/08/2004

 

22

A1

Hoàng Khánh Ly

Nữ

18/04/2004

 

23

A1

Nguyễn Thị Thảo Ly

Nữ

30/08/2004

 

24

A1

Võ Thị Quỳnh Mai

Nữ

24/03/2004

 

25

A1

Trần Thị Hương Mơ

Nữ

30/01/2004

 

26

A1

Võ Thị Diễm My

Nữ

17/04/2004

 

27

A1

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Nữ

8/7/2004

 

28

A1

Nguyễn Thị Linh Nhi

Nữ

3/8/2004

 

29

A1

Nguyễn Thị Nữ

Nữ

9/8/2004

 

30

A1

Võ Hoàng Phúc

Nam

1/4/2004

 

31

A1

Nguyễn Lê Hồng Quân

Nam

23/08/2004

 

32

A1

Nguyễn Thị Thúy Quyên

Nữ

26/08/2004

 

33

A1

Võ Thanh Sơn

Nam

30/10/2004

 

34

A1

Nguyễn Đức Tây

Nam

29/02/2004

 

35

A1

Ngô Thị Phương Thanh

Nữ

17/01/2004

 

36

A1

Võ Thị Thảo

Nữ

11/7/2004

 

37

A1

Hoàng Anh Thắng

Nam

30/09/2004

 

38

A1

Nguyễn Ngọc Anh Thư

Nữ

7/7/2004

 

39

A1

Hoàng Văn Thưởng

Nữ

24/03/2004

 

40

A1

Nguyễn Thành Tín

Nam

8/6/2004

 

41

A1

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nữ

21/06/2004

 

42

A1

Nguyễn Kế Tú

Nam

17/02/2004

 

43

A1

Hoàng Tú Uyên

Nữ

18/10/2004

 

44

A1

Phan Thị Tường Vi

Nữ

18/05/2004

 

45

A1

Đậu Xuân Thành

Nam

2/10/2004

 

1

A2

Bùi Văn An

Nam

14/06/2004

 

2

A2

Nguyễn Đình Hoàng Anh

Nam

31/01/2004

 

3

A2

Lương Văn Ba

Nam

8/8/2004

 

4

A2

Nguyễn Trang Bảo

Nữ

8/7/2004

 

5

A2

Võ Quốc Bảo

Nam

1/4/2004

 

6

A2

Nguyễn Xuân Bắc

Nam

30/08/2004

 

7

A2

Nguyễn Thị Linh Chi

Nữ

24/05/2004

 

8

A2

Lê Công Danh

Nam

21/10/2004

 

9

A2

Nguyễn Tấn Dũng

Nam

25/10/2004

 

10

A2

Trần Thị Mỹ Duyên

Nữ

20/12/2004

 

11

A2

Hoàng Phúc Giáp

Nam

3/5/2004

 

12

A2

Hoàng Văn Sơn Hải

Nam

17/09/2004

 

13

A2

Cao Xuân Hạnh

Nam

1/9/2004

 

14

A2

Nguyễn Thị Hảo

Nữ

24/02/2004

 

15

A2

Hoàng Văn Hậu

Nam

13/01/2004

 

16

A2

Đinh Văn Hiếu

Nam

1/7/2004

 

17

A2

Hoàng Thị Thu Huyền

Nữ

4/10/2004

 

18

A2

Lưu Thị Thu Huyền

Nữ

8/6/2004

 

19

A2

Phan Văn Hưng

Nam

28/03/2004

 

20

A2

Trần Thị Diệu Linh

Nữ

19/10/2004

 

21

A2

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Nữ

20/01/2004

 

22

A2

Nguyễn Thị Minh Ngà

Nữ

13/11/2004

 

23

A2

Bùi Thị Hồng Ngọc

Nữ

12/8/2004

 

24

A2

Hoàng Thị Bảo Ngọc

Nữ

30/04/2004

 

25

A2

Nguyễn Thanh Ngọc

Nam

17/01/2004

 

26

A2

Nguyễn Thị Hoài Nhi

Nữ

11/2/2004

 

27

A2

Nguyễn Hồng Phúc

Nam

12/11/2004

 

28

A2

Trần Hồng Phúc

Nam

28/03/2004

 

29

A2

Phạm Văn Sang

Nam

29/10/2004

 

30

A2

Trần Nam Hải Sắc

Nam

19/05/2004

 

31

A2

Hoàng Tiến Tài

Nam

13/06/2004

 

32

A2

Phan Viết Tân

Nam

22/04/2004

 

33

A2

Đậu Thị Thu Thảo

Nữ

2/10/2003

 

34

A2

Trần Thị Phương Thảo

Nữ

18/02/2004

 

35

A2

Lê Viết Thắng

Nam

24/01/2004

 

36

A2

Lương Thị Phương Thúy

Nữ

20/10/2004

 

37

A2

Nguyễn Thị Thúy

Nữ

14/08/2004

 

38

A2

Trương Quốc Thượng

Nam

27/01/2004

 

39

A2

Đặng Doãn Tiến

Nam

10/5/2004

 

40

A2

Trần Ngọc Hà Trang

Nữ

31/03/2004

 

41

A2

Trần Thị Việt Trinh

Nữ

16/12/2004

 

42

A2

Phạm Văn Trường

Nữ

8/3/2004

 

43

A2

Lê Anh Tuấn

Nam

16/04/2004

 

44

A2

Lê Đức Tuấn

Nam

4/1/2004

 

45

A2

Võ Minh Vũ

Nam

7/2/2004

 

1

A3

Trần Nguyễn Quỳnh Anh

Nữ

2/1/2004

 

2

A3

Hoàng Quốc Bảo

Nam

20/03/2004

 

3

A3

Nguyễn Thị Y Bình

Nữ

14/04/2004

 

4

A3

Lê Thị Kim Chi

Nữ

2/8/2004

 

5

A3

Nguyễn Thị Linh Chi

Nữ

28/11/2004

 

6

A3

Lương Nguyễn Quyết Chiến

Nam

5/8/2004

 

7

A3

Lê Mạnh Cường

Nam

25/07/2004

 

8

A3

Võ Thanh Cường

Nam

2/9/2004

 

9

A3

Võ Khánh Duy

Nam

19/01/2004

 

10

A3

Võ Văn Duy

Nam

25/02/2004

 

11

A3

Đặng Hữu Đạt

Nam

27/02/2004

 

12

A3

Nguyễn Văn Đạt

Nam

19/04/2004

 

13

A3

Nguyễn Xuân Giáp

Nam

19/04/2004

 

14

A3

Trần Văn Giáp

Nam

14/02/2004

 

15

A3

Đinh Văn Hà

Nam

1/11/2004

 

16

A3

Trần Thị Thu Hà

Nữ

19/02/2004

 

17

A3

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nữ

8/10/2004

 

18

A3

Nguyễn Thị Thủy Hằng

Nữ

22/11/2004

 

19

A3

Trần Thị Hằng

Nữ

21/10/2004

 

20

A3

Nguyễn Việt Hùng

Nam

19/05/2004

 

21

A3

Tạ Văn Hùng

Nam

1/6/2004

 

22

A3

Nguyễn Thành Huy

Nam

4/11/2004

 

23

A3

Hoàng Thị Khánh Huyền

Nữ

23/01/2004

 

24

A3

Nguyễn Thị Thu Hường

Nữ

16/05/2004

 

25

A3

Nguyễn Quốc Khánh

Nam

30/12/2004

 

26

A3

Hà Văn Kiên

Nam

29/09/2004

 

27

A3

Lê Xuân Kiên

Nam

17/04/2004

 

28

A3

Lê Thị Thanh Lam

Nữ

3/11/2004

 

29

A3

Lê Văn Long

Nam

24/05/2004

 

30

A3

Nguyễn Văn Mạnh

Nam

12/2/2004

 

31

A3

Nguyễn Thị Trà My

Nữ

8/9/2004

 

32

A3

Lê Hải Nam

Nam

28/09/2004

 

33

A3

Nguyễn Thị Nguyên

Nữ

23/06/2004

 

34

A3

Phạm Long Phúc

Nam

21/11/2004

 

35

A3

Nguyễn Thị Nhật Phương

Nữ

30/01/2004

 

36

A3

Vũ Thị Quỳnh

Nữ

15/08/2004

 

37

A3

Nguyễn Anh Sơn

Nam

17/10/2004

 

38

A3

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Nữ

2/1/2004

 

39

A3

Trần Đức Thăng

Nam

31/10/2004

 

40

A3

Hoàng Thị Thương

Nữ

21/04/2004

 

41

A3

Đinh Xuân Tiến

Nam

1/2/2004

 

42

A3

Lưu Quang Trường

Nam

13/10/2004

 

43

A3

Nguyễn Đình Trường

Nam

8/3/2004

 

44

A3

Nguyễn Thị Mỹ Xuân

Nữ

22/01/2004

 

45

A3

Nguyễn Thị Hải Yến

Nữ

14/04/2004

 

1

A4

Hoàng Đức Anh

Nam

22/03/2004

 

2

A4

Đinh Thị Minh Ánh

Nữ

28/04/2004

 

3

A4

Hoàng Thị Quỳnh Chi

Nữ

13/11/2004

 

4

A4

Trần Kim Chi

Nữ

10/5/2004

 

5

A4

Đậu Quốc Chung

Nam

1/8/2004

 

6

A4

Nguyễn Mạnh Dũng

Nam

9/5/2004

 

7

A4

Nguyễn Huy Dương

Nam

26/10/2004

 

8

A4

Trần Văn Đức

Nam

13/12/2004

 

9

A4

Hứa Thị Hà Giang

Nữ

10/7/2004

 

10

A4

Lê Văn Giáp

Nam

15/09/2004

 

11

A4

Nguyễn Xuân Hiếu

Nam

4/1/2004

 

12

A4

Phạm Minh Hiếu

Nam

25/04/2004

 

13

A4

Lê Trọng Hợp

Nam

30/07/2004

 

14

A4

Nguyễn Quốc Huy

Nam

8/11/2003

 

15

A4

Hoàng Trung Kiên

Nam

4/8/2004

 

16

A4

Hoàng Văn Kiên

Nam

26/07/2004

 

17

A4

Đậu Thị Lợi

Nữ

15/02/2004

 

18

A4

Trần Thị Cẩm Ly

Nữ

19/10/2004

 

19

A4

Trần Thị Ngọc Mai

Nữ

17/09/2004

 

20

A4

Đặng Thị Hà My

Nữ

26/05/2004

 

21

A4

Hoàng Thị Huyền My

Nữ

14/05/2004

 

22

A4

Hoàng Lê Na

Nữ

12/10/2004

 

23

A4

Hoàng Duy Nam

Nam

23/03/2004

 

24

A4

Nguyễn Thị Ngân

Nữ

16/02/2004

 

25

A4

Phạm Trọng Nghĩa

Nam

17/09/2003

 

26

A4

Phùng Thị Nguyệt

Nữ

14/06/2004

 

27

A4

Nguyễn Nhật Quang

Nam

21/09/2004

 

28

A4

Phạm Anh Quân

Nam

3/7/2004

 

29

A4

Nguyễn Anh Quốc

Nam

26/09/2004

 

30

A4

Võ Anh Quyết

Nam

18/12/2004

 

31

A4

Nguyễn Thị Trúc Quỳnh

Nữ

22/06/2004

 

32

A4

Nguyễn Chính Tài

Nam

16/05/2004

 

33

A4

Cao Thị Tâm

Nữ

7/11/2004

 

34

A4

Nguyễn Đức Tây

Nam

14/11/2004

 

35

A4

Nguyễn Đình Thắng

Nam

24/11/2004

 

36

A4

Nguyễn Thị Thọ

Nữ

24/04/2004

 

37

A4

Lê Thị Hoài Thương

Nữ

7/1/2004

 

38

A4

Phạm Đức Toàn

Nam

20/10/2004

 

39

A4

Nguyễn Kế Trí

Nam

18/03/2004

 

40

A4

Trần Hiếu Trung

Nam

23/03/2004

 

41

A4

Đặng Anh Tú

Nam

15/01/2004

 

42

A4

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Nữ

10/1/2004

 

43

A4

Trần Quốc Tuấn

Nam

27/02/2004

 

44

A4

Trần Ngọc Tú Uyên

Nữ

25/07/2004

 

45

A4

Nguyễn Thành Vinh

Nam

13/12/2004

 

1

C1

Hoàng Anh

Nam

4/7/2004

 

2

C1

Hoàng Thị Phương Anh

Nữ

20/10/2004

 

3

C1

Nguyễn Công Bảo

Nam

28/03/2004

 

4

C1

Nguyễn Thị Kim Chi

Nữ

11/1/2004

 

5

C1

Trần Văn Cường

Nữ

25/06/2004

 

6

C1

Võ Thị Dịu

Nữ

1/10/2004

 

7

C1

Trương Văn Dụng

Nam

15/10/2004

 

8

C1

Hoàng Khắc Duy

Nam

26/02/2004

 

9

C1

Phạm Phan Tùng Dương

Nam

9/9/2004

 

10

C1

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nữ

24/10/2004

 

11

C1

Hà Văn Hậu

Nam

26/10/2002

 

12

C1

Lê Thị Hậu

Nữ

1/6/2004

 

13

C1

Lê Thị Thanh Hậu

Nữ

23/03/2004

 

14

C1

Bùi Thị Hiền

Nữ

8/9/2004

 

15

C1

Lưu Thị Hiền

Nữ

30/07/2004

 

16

C1

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nữ

25/03/2004

 

17

C1

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nữ

26/04/2004

 

18

C1

Trần Thị Thu Hiền

Nữ

29/08/2004

 

19

C1

Nguyễn Duy Hoàng

Nam

22/11/2004

 

20

C1

Lê Đình Hùng

Nam

25/07/2004

 

21

C1

Đặng Thanh Huyền

Nữ

18/11/2004

 

22

C1

Nguyễn Thị Huyền

Nữ

12/3/2004

 

23

C1

Phạm Văn Hưng

Nam

1/8/2004

 

24

C1

Phan Thị Lan Hương

Nữ

7/7/2004

 

25

C1

Phùng Thị Hương

Nữ

5/2/2004

 

26

C1

Phạm Thị Thúy Kiều

Nữ

14/01/2004

 

27

C1

Phạm Thùy Linh

Nữ

28/07/2004

 

28

C1

Nguyễn Thị Lợi

Nữ

12/6/2004

 

29

C1

Nguyễn Thị Cẩm Ly

Nữ

11/10/2004

 

30

C1

Đậu Thị Lý

Nữ

2/10/2004

 

31

C1

Nguyễn Thị Trà My

Nữ

8/7/2003

 

32

C1

Lê Thị Hoài Nam

Nữ

15/02/2004

 

33

C1

Phạm Thị Hằng Nga

Nữ

5/1/2004

 

34

C1

Võ Thị Ngọc

Nữ

20/12/2004

 

35

C1

Nguyễn Thị Yến Nhi

Nữ

25/11/2004

 

36

C1

Nguyễn Thị Yến Nhi

Nữ

24/06/2004

 

37

C1

Phạm Thúy Nhi

Nữ

30/12/2004

 

38

C1

Hoàng Thị Mỹ Quyên

Nam

25/02/2004

 

39

C1

Hoàng Thị Thành

Nữ

10/12/2004

 

40

C1

Nguyễn Thị Thanh Thư

Nữ

27/03/2004

 

41

C1

Đặng Thị Huyền Trang

Nữ

27/07/2004

 

42

C1

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nữ

5/6/2004

 

43

C1

Võ Thị Thùy Trang

Nữ

9/5/2004

 

44

C1

Nguyễn Thị Thảo Vân

Nữ

9/11/2004

 

45

C1

Trần Thảo Vi

Nữ

25/07/2004

 

1

C2

Đinh Ngọc Chi

Nữ

20/07/2004

 

2

C2

Nguyễn Thị Cúc

Nữ

17/05/2004

 

3

C2

Trần Thị Kim Dung

Nữ

29/02/2004

 

4

C2

Nguyễn Nhất Dũng

Nam

7/2/2004

 

5

C2

Trần Văn Duy

Nam

25/06/2004

 

6

C2

Võ Thị Mỹ Duyên

Nữ

23/02/2004

 

7

C2

Nguyễn Minh Đức

Nam

19/02/2004

 

8

C2

Lê Thị Giang

Nữ

18/02/2004

 

9

C2

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Nữ

21/01/2004

 

10

C2

Trần Thị Hiệp

Nữ

18/05/2004

 

11

C2

Lê Văn Hoàng

Nam

14/03/2004

 

12

C2

Lê Thị Thu Huyền

Nữ

8/11/2004

 

13

C2

Lê Thị Thu Huyền

Nữ

24/09/2004

 

14

C2

Nguyễn Thị Huyền

Nữ

5/1/2004

 

15

C2

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Nữ

15/09/2004

 

16

C2

Nguyễn Đình Phi Khanh

Nam

10/6/2004

 

17

C2

Lê Thị Thanh Kiện

Nữ

7/11/2004

 

18

C2

Trần Thị Ánh Linh

Nữ

29/04/2004

 

19

C2

Bùi Thị Ly

Nữ

5/12/2004

 

20

C2

Hoàng Thị Linh Nhi

Nữ

27/04/2004

 

21

C2

Lê Thị Nhung

Nữ

18/01/2004

 

22

C2

Nguyễn Thị Phú

Nữ

11/1/2003

 

23

C2

Trần Thị Minh Phúc

Nữ

2/11/2004

 

24

C2

Võ Hùng Phúc

Nam

20/03/2004

 

25

C2

Đào Duy Quang

Nam

5/8/2004

 

26

C2

Hoàng Văn Quyến

Nam

23/04/2004

 

27

C2

Nguyễn Thị Tâm

Nữ

15/07/2004

 

28

C2

Nguyễn Quốc Thắng

Nam

9/8/2004

 

29

C2

Phùng Văn Thắng

Nam

24/02/2004

 

30

C2

Lương Đình Thân

Nam

4/4/2004

 

31

C2

Lê Thị Thu

Nữ

27/09/2004

 

32

C2

Nguyễn Thị Thùy

Nữ

8/3/2004

 

33

C2

Nguyễn Công Tiến

Nam

22/04/2004

 

34

C2

Hồ Viết Toán

Nam

22/08/2004

 

35

C2

Bùi Thị Toàn

Nữ

10/8/2004

 

36

C2

Lưu Thanh Trà

Nam

10/7/2004

 

37

C2

Võ Thị Sơn Trà

Nữ

16/03/2004

 

38

C2

Hoàng Nguyễn Nhật Trường

Nam

1/3/2004

 

39

C2

Nguyễn Trương Trường

Nam

28/09/2004

 

40

C2

Lê Thị Ánh Tuyết

Nữ

8/6/2004

 

41

C2

Trần Thị Thảo Uyên

Nữ

7/3/2004

 

42

C2

Nguyễn Trọng Vương

Nam

15/04/2004

 

43

C2

Nguyễn Thị Yến

Nữ

12/10/2004

 

44

C2

Nguyễn Thị Hải Yến

Nữ

15/07/2004

 

45

C2

Phạm Thị Thu Yến

Nữ

5/6/2003

 

1

C3

Hồ Thị Tú Anh

Nữ

4/11/2004

 

2

C3

Nguyễn Thị Vân Anh

Nữ

8/3/2004

 

3

C3

Đinh Thị Ngọc Ánh

Nữ

25/09/2004

 

4

C3

Nguyễn Tiến Dũng

Nam

8/11/2004

 

5

C3

Nguyễn Việt Đức

Nam

17/03/2004

 

6

C3

Hoàng Thị Thanh Hải

Nữ

18/03/2004

 

7

C3

Nguyễn Thị Hải

Nữ

26/04/2004

 

8

C3

Nguyễn Trường Huy

Nam

19/05/2003

 

9

C3

Hoàng Thị Huyền

Nữ

19/01/2004

 

10

C3

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nữ

10/2/2004

 

11

C3

Phan Ngọc Hạo Huyền

Nữ

19/05/2004

 

12

C3

Trần Văn Hưng

Nam

20/08/2004

 

13

C3

Nguyễn Ngọc Khải

Nam

26/05/2004

 

14

C3

Thái Viết Lập

Nam

27/04/2004

 

15

C3

Đặng Thị Phương Linh

Nữ

29/09/2004

 

16

C3

Võ Thị Hiền Linh

Nữ

26/09/2004

 

17

C3

Cao Thị Ly

Nữ

12/6/2004

 

18

C3

Lê Thị Hảo Ly

Nam

13/04/2004

 

19

C3

Nguyễn Thị Xuân Mai

Nữ

18/01/2004

 

20

C3

Đặng Thị Hồng Minh

Nữ

9/6/2004

 

21

C3

Lê Công Minh

Nam

30/05/2004

 

22

C3

Nguyễn Thị Thu Nga

Nữ

16/01/2004

 

23

C3

Nguyễn Thị Nguyệt

Nữ

9/4/2004

 

24

C3

Nguyễn Thị Uyển Nhi

Nữ

30/08/2004

 

25

C3

Đinh Thị Nhung

Nữ

14/08/2004

 

26

C3

Phạm Thị Nhung

Nữ

25/08/2004

 

27

C3

Vũ Thị Nhung

Nữ

6/10/2004

 

28

C3

Hồ Thị Ngọc Như

Nữ

21/10/2004

 

29

C3

Nguyễn Thị Như

Nữ

7/8/2003

 

30

C3

Nguyễn Đức Phú

Nữ

20/04/2004

 

31

C3

Nguyễn Thị Sao

Nữ

25/04/2004

 

32

C3

Nguyễn Quốc Tây

Nam

23/10/2004

 

33

C3

Nguyễn Quang Thái

Nữ

2/1/2004

 

34

C3

Nguyễn Quang Thăng

Nam

16/02/2004

 

35

C3

Nguyễn Thị Thắng

Nữ

20/03/2004

 

36

C3

Trần Văn Thắng

Nam

20/07/2004

 

37

C3

Nguyễn Quốc Thiệu

Nam

8/2/2004

 

38

C3

Lưu Thị Ý Thơ

Nữ

3/2/2004

 

39

C3

Trần Ngọc Thủy

Nam

6/4/2004

 

40

C3

Đinh Thị Thanh Trúc

Nữ

27/08/2004

 

41

C3

Trần Quốc Tuấn

Nam

12/10/2004

 

42

C3

Trần Trung Tuyển

Nam

25/09/2004

 

43

C3

Nguyễn Văn Việt

Nam

19/12/2004

 

44

C3

Trương Thị Ngọc Vy

Nữ

26/09/2004

 

45

C3

Trần Thị Hải Yến

Nữ

19/01/2004

 

1

C4

Hoàng Thị Vân Anh

Nữ

20/10/2004

 

2

C4

Hoàng Việt Anh

Nam

31/03/2004

 

3

C4

Lãi Thị Anh

Nữ

12/2/2004

 

4

C4

Lê Thị Thùy Anh

Nữ

10/5/2004

 

5

C4

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nữ

11/6/2004

 

6

C4

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nữ

22/02/2004

 

7

C4

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nữ

28/09/2004

 

8

C4

Hoàng Đức Dũng

Nam

12/7/2004

 

9

C4

Ngô Đức Dũng

Nam

9/3/2004

 

10

C4

Nguyễn Đình Dũng

Nam

10/12/2004

 

11

C4

Nguyễn Thị Thùy Dương

Nữ

15/05/2004

 

12

C4

Trần Thị Mỹ Dương

Nữ

21/10/2004

 

13

C4

Hồ Tiến Đạt

Nam

28/11/2004

 

14

C4

Nguyễn Trung Hào

Nam

8/9/2004

 

15

C4

Cao Văn Hiếu

Nam

13/04/2003

 

16

C4

Ngô Thị Hoài

Nữ

22/05/2004

 

17

C4

Hoàng Thị Ánh Hồng

Nữ

3/6/2004

 

18

C4

Cao Thị Huyền

Nữ

3/6/2004

 

19

C4

Võ Thị Thanh Hương

Nữ

15/02/2004

 

20

C4

Nguyễn Đình Khánh

Nam

7/6/2004

 

21

C4

Nguyễn Thị Liên

Nữ

11/8/2004

 

22

C4

Hoàng Thị Khánh Linh

Nữ

12/8/2004

 

23

C4

Hoàng Thành Lợi

Nam

19/01/2004

 

24

C4

Nguyễn Thị Thanh Mai

Nữ

8/8/2004

 

25

C4

Nguyễn Thị Lan Na

Nữ

1/1/2004

 

26

C4

Cao Thị Ngọc

Nữ

5/7/2004

 

27

C4

Nguyễn Thị Nguyệt

Nữ

5/12/2004

 

28

C4

Phạm Thị Chi Ơn

Nữ

23/05/2004

 

29

C4

Nguyễn Xuân Phú

Nam

7/7/2004

 

30

C4

Đỗ Văn Quốc

Nam

19/03/2004

 

31

C4

Võ Hiền Quyền

Nam

23/03/2004

 

32

C4

Phạm Công Quyết

Nam

28/10/2004

 

33

C4

Nguyễn Thị Quỳnh

Nữ

30/05/2004

 

34

C4

Hoàng Thị Sao

Nữ

29/10/2004

 

35

C4

Phạm Thị Thảo

Nữ

9/4/2004

 

36

C4

Nguyễn Lê Như Thoại

Nữ

21/12/2004

 

37

C4

Hoàng Thị Trà

Nữ

1/4/2004

 

38

C4

Lê Thị Trang

Nữ

6/1/2004

 

39

C4

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nữ

21/06/2004

 

40

C4

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Nữ

1/7/2004

 

41

C4

Bùi Đắc Tú

Nam

23/01/2004

 

42

C4

Đặng Hữu Tú

Nam

21/03/2004

 

43

C4

Phạm Thị Hồng Vân

Nữ

10/10/2004

 

44

C4

Nguyễn Thị Xoan

Nữ

19/02/2004

 

45

C4

Võ Thị Hải Yến

Nữ

26/06/2004

 

1

C5

Nguyễn Đậu Bảo

Nam

21/10/2004

 

2

C5

Hoàng Văn Điệp

Nam

8/6/2004

 

3

C5

Phan Văn Đức

Nam

22/04/2004

 

4

C5

Phan Viết Đức

Nam

4/11/2004

 

5

C5

Lê Hương Giang

Nữ

18/01/2004

 

6

C5

Nguyễn Thị Hà

Nữ

7/3/2004

 

7

C5

Lê Thị Ngọc Hân

Nữ

17/10/2004

 

8

C5

Nguyễn Trọng Hiệu

Nam

2/6/2004

 

9

C5

Trần Công Hòa

Nam

27/09/2004

 

10

C5

Nguyễn Văn Hoàn

Nam

15/11/2004

 

11

C5

Hoàng Xuân Hồ

Nam

22/12/2004

 

12

C5

Lê Công Hùng

Nam

28/01/2005

 

13

C5

Lê Văn Hùng

Nam

5/10/2004

 

14

C5

Nguyễn Thị Huyền

Nữ

4/3/2004

 

15

C5

Võ Thị Thanh Huyền

Nữ

18/02/2004

 

16

C5

Lê Thị Thảo Ly

Nữ

3/9/2004

 

17

C5

Trần Thị Kim Ly

Nữ

19/01/2004

 

18

C5

Nguyễn Thức Nam

Nam

2/5/2004

 

19

C5

Phạm Văn Năng

Nam

6/6/2004

 

20

C5

Nguyễn Thị Nguyệt

Nữ

18/07/2004

 

21

C5

Phạm Thị Tuyết Như

Nữ

21/12/2004

 

22

C5

Lưu Thị Kiều Oanh

Nữ

25/09/2004

 

23

C5

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Nữ

27/01/2004

 

24

C5

Nguyễn Việt Quang

Nam

14/02/2004

 

25

C5

Nguyễn Anh Quốc

Nam

7/3/2004

 

26

C5

Hoàng Văn Quyển

Nam

23/05/2004

 

27

C5

Hoàng Văn Quyết

Nam

19/03/2004

 

28

C5

Hoàng Văn Quyết

Nam

4/4/2004

 

29

C5

Hồ Trường Sang

Nam

29/01/2004

 

30

C5

Nguyễn Thị Tâm

Nữ

21/10/2004

 

31

C5

Nguyễn Đình Thản

Nam

18/04/2004

 

32

C5

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nữ

9/10/2004

 

33

C5

Hồ Đức Thắng

Nữ

1/1/2004

 

34

C5

Lê Thị Thanh Thủy

Nữ

10/1/2004

 

35

C5

Võ Thị Thu Thủy

Nữ

1/10/2004

 

36

C5

Nguyễn Thị Vân Thư

Nữ

14/08/2004

 

37

C5

Lương Thị Hà Thương

Nữ

8/1/2004

 

38

C5

Võ Đình Toàn

Nam

15/01/2004

 

39

C5

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nữ

29/10/2004

 

40

C5

Trần Thị Trang

Nữ

13/04/2004

 

41

C5

Lưu Đình Trường

Nam

4/1/2004

 

42

C5

Nguyễn Xuân Trường

Nữ

11/7/2004

 

43

C5

Trương Ngọc Tú

Nam

16/10/2004

 

44

C5

Nguyễn Trọng Tuấn

Nam

28/02/2004

 

45

C5

Nguyễn Doãn Tuyển

Nam

9/11/2004

 

1

C6

Trần Nhật Anh

Nam

7/11/2004

 

2

C6

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nữ

26/10/2004

 

3

C6

Nguyễn Hữu Trung Bảo

Nam

16/05/2004

 

4

C6

Hồ Thị Kim Chi

Nữ

25/06/2004

 

5

C6

Nguyễn Thị Đào

Nữ

5/8/2004

 

6

C6

Hoàng Văn Đức

Nam

26/07/2004

 

7

C6

Phạm Thị Giang

Nữ

27/10/2004

 

8

C6

Lê Thị Hà

Nữ

21/07/2004

 

9

C6

Nguyễn Văn Hải

Nam

18/09/2004

 

10

C6

Phạm Thị Hải

Nữ

15/06/2004

 

11

C6

Lê Đăng Hào

Nam

27/08/2004

 

12

C6

Lưu Trung Hòa

Nam

27/03/2004

 

13

C6

Lưu Đức Hùng

Nam

2/5/2004

 

14

C6

Trần Thị Huy

Nữ

20/07/2004

 

15

C6

Nguyễn Thị Huyền

Nữ

22/11/2004

 

16

C6

Trần Văn Khánh

Nam

29/02/2004

 

17

C6

Đậu Xuân Kiệt

Nam

9/10/2003

 

18

C6

Nguyễn Thị Lan

Nữ

13/01/2004

 

19

C6

Lưu Đình Lệ

Nam

15/06/2003

 

20

C6

Nguyễn Thị Mai

Nữ

16/02/2004

 

21

C6

Nguyễn Huy Mạnh

Nam

31/07/2004

 

22

C6

Phan Thị Quỳnh Nga

Nữ

23/09/2004

 

23

C6

Trần Thị Nga

Nữ

16/05/2004

 

24

C6

Nguyễn Thị Ngân

Nữ

17/02/2004

 

25

C6

Trần Đức Nhật

Nam

28/02/2004

 

26

C6

Hoàng Thị Thục Nhi

Nữ

21/04/2004

 

27

C6

Vũ Thị Yến Nhi

Nữ

15/10/2004

 

28

C6

Nguyễn Thị Nhung

Nữ

2/2/2004

 

29

C6

Hoàng Thị Quỳnh Như

Nữ

2/3/2004

 

30

C6

Hoàng Xuân Phú

Nam

15/08/2004

 

31

C6

Bùi Minh Quang

Nam

29/10/2004

 

32

C6

Lưu Đình Sắc

Nữ

2/3/2004

 

33

C6

Lưu Đức Tâm

Nam

6/3/2004

 

34

C6

Lê Quốc Thái

Nam

5/2/2004

 

35

C6

Nguyễn Thị Thanh

Nữ

10/1/2004

 

36

C6

Trần Thị Phương Thảo

Nữ

7/5/2004

 

37

C6

Nguyễn Văn Thắng

Nam

19/05/2004

 

38

C6

Nguyễn Đình Tỉnh

Nam

5/12/2004

 

39

C6

Nguyễn Thị Kiều Trang

Nữ

16/08/2004

 

40

C6

Nguyễn Thanh Tú

Nam

17/04/2004

 

41

C6

Nguyễn Thị Tú Uyên

Nữ

26/02/2004

 

42

C6

Lưu Thị Vân

Nữ

19/07/2004

 

43

C6

Lưu Quang Vinh

Nam

27/10/2004

 

44

C6

Trần Thị Mai Vinh

Nữ

28/02/2004

 

45

C6

Nguyễn Trung Vỹ

Nam

6/6/2004

 

 

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook