Lịch công tác tuần 44 năm học 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 44 TỪ NGÀY 06 THÁNG 7 ĐẾN 12 THÁNG 7 NĂM 2020

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Ôn thi

Hiệu trưởng làm việc với tổ tư vấn ĐGXL GV, NV (TT20,NĐ56)

Đ/c Phương

Chiều

Ôn thi

Công khai kết quả ĐGXL GV, NV tại bảng tin nhà trường

Đ/c Hưng

3

Sáng

Đánh giá xếp loại CBQL (tất cả CB,GV,NV tham dự)

Đ/c Phương

Chiều

Ôn thi

Kiểm tra, rà soát hồ sơ khối 12 theo qđ số 06/QĐ/NL4 ngày 3/7/2020

Đ/c Tâm

4

Sáng

Ôn thi

Họp Chủ tịch HĐCT tuyển 10 tại Sở

Đ/c Nhàn

Chiều

Ôn thi

Đ/c Nhàn

5

Sáng

Ôn thi

Họp hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2019-2020

Đ/c Phương

Chiều

Ôn thi

Công khai danh sách đề nghị khen thưởng năm học 2019-2020 tại bảng tin

Đ/c Tâm

6

Sáng

Thi thử lần 3 theo lịch

Hoàn thiện Hồ sơ đánh giá xếp loại gửi Sở

Đ/c Tâm

Chiều

Thi thử lần 3 theo lịch

Đ/c Hưng

7

Sáng

Thi thử lần 3 theo lịch

Đ/c Hưng

Chiều

Thi thử lần 3 theo lịch

Đ/c Nhàn

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook