Danh sách trúng tuyển lớp 10 năm học 2020-2021

Stt

SBD

Họ tên

GT

Ngày sinh

HS trường THCS

Tổng điểm

1

A290594

Nguyễn Hoàng Cẩm Tú

Nữ

30-10-2005

THCS Nghi Xá

44.3

2

A290093

Trần Thị Mỹ Duyên

Nữ

07-03-2005

THCS Nghi Xá

41.1

3

A290114

Nguyễn Văn Điệp

Nam

24-03-2005

THCS Tiến - Thiết

40.4

4

A290556

Hoàng Thị Kiều Trang

Nữ

06-12-2005

THCS Nghi Yên

40.04

5

A290595

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Nữ

05-11-2005

THCS Tiến - Thiết

39.7

6

A290396

Võ Ngọc Phúc

Nam

04-09-2005

THCS Nghi Xá

39.4

7

A290008

Nguyễn Đức Anh

Nam

17-09-2005

THCS Tiến - Thiết

39.2

8

A290439

Võ Thị Thảo Quỳnh

Nữ

09-12-2005

THCS Tiến - Thiết

38.5

9

A290542

Lê Thị Tình

Nữ

15-11-2005

THCS Thịnh - Trường

38.5

10

A290133

Phùng Thị Hà

Nữ

15-04-2005

THCS Nghi Xá

38.3

11

A290240

Nguyễn Nam Khánh

Nam

14-04-2005

THCS Hiến Sơn

38.3

12

A290557

Nguyễn Thị Linh Trang

Nữ

16-05-2005

THCS Khánh Hợp

38.1

13

A290332

Bùi Thị Hằng Nga

Nữ

20-10-2005

THCS Nghi Quang

38

14

A290013

Nguyễn Thị Hồng Anh

Nữ

20-12-2005

THCS Nghi Yên

37.9

15

A290330

Nguyễn Thị Nga

Nữ

19-10-2005

THCS Nghi Quang

37.6

16

A290509

Nguyễn Thị Minh Thu

Nữ

14-06-2005

THCS Tiến - Thiết

37.4

17

A290406

Nguyễn Thị Tiểu Phương

Nữ

30-01-2005

THCS Nghi Xá

37.3

18

A290122

Nguyễn Thị Hương Giang

Nữ

24-12-2005

THCS Khánh Hợp

36.9

19

A290506

Phạm Thị Thu

Nữ

15-08-2005

THCS Nghi Yên

36.8

20

A290025

Trần Thị Vân Anh

Nữ

08-12-2005

THCS Nghi Quang

36.7

21

A290186

Nguyễn Duy Hoàng

Nam

20-05-2005

THCS Tiến - Thiết

36.6

22

A290191

Phạm Thị ánh Hồng

Nữ

23-08-2005

THCS Tiến - Thiết

36.6

23

A290303

Hoàng Thị Tuyết Mai

Nữ

22-03-2005

THCS Nghi Yên

36.6

24

A290508

Nguyễn Thị Kim Thu

Nữ

23-08-2005

THCS Nghi Quang

36.5

25

A290209

Trần Thị Khánh Huyền

Nữ

06-02-2005

THCS Tiến - Thiết

36.4

26

A290266

Đoàn Lê Nhật Linh

Nữ

23-10-2005

THCS Nghi Xá

36.3

27

A290294

Võ Văn Lực

Nam

07-08-2005

THCS Nghi Quang

36.1

28

A290010

Trịnh Hoàng Anh

Nam

10-06-2005

THCS Nghi Xá

36

29

A290207

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Nữ

31-07-2005

THCS Tiến - Thiết

36

30

A290333

Trần Thị Hằng Nga

Nữ

15-06-2005

THCS Thịnh - Trường

35.7

31

A290617

Nguyễn Thị Hà Vy

Nữ

06-07-2005

THCS Nghi Xá

35.6

32

A290418

Nguyễn Trương Trung Quân

Nam

18-11-2004

THCS Nghi Xá

35.4

33

A290423

Nguyễn Thị Lệ Quyên

Nữ

20-09-2005

THCS Nghi Quang

35.4

34

A290566

Mai Xuân Trí

Nam

28-01-2005

THCS Nghi Quang

35.3

35

A290403

Hồ Thị Phương

Nữ

08-06-2005

THCS Tiến - Thiết

35.1

36

A290421

Nguyễn Thị Quy

Nữ

02-07-2005

THCS Tiến - Thiết

35.1

37

A290043

Nguyễn Gia Bảo

Nam

02-08-2005

THCS Tiến - Thiết

35

38

A290184

Trần Thị Thanh Hoài

Nữ

27-06-2005

THCS Tiến - Thiết

35

39

A290215

Võ Đức Hùng

Nam

15-03-2004

THCS Thịnh - Trường

34.94

40

A290251

Chu Thị Kiều

Nữ

23-08-2005

THCS Nghi Yên

34.9

41

A290189

Võ Văn Hoàng

Nam

06-09-2005

THCS Khánh Hợp

34.8

42

A290474

Nguyễn Trọng Thành

Nam

13-11-2005

THCS Tiến - Thiết

34.7

43

A290254

Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt

Nam

16-09-2005

THCS Tiến - Thiết

34.5

44

A290581

Hồ Viết Trường

Nam

17-04-2005

THCS Tiến - Thiết

34.4

45

A290585

Hoàng Đình Tuấn

Nam

15-08-2005

THCS Khánh Hợp

34.2

46

A290028

Lưu Tuấn Anh

Nam

30-03-2005

THCS Tiến - Thiết

34.2

47

A290611

Phan Thị An Vinh

Nữ

18-08-2005

THCS Tiến - Thiết

34.2

48

A290563

Nguyễn Ngọc Trâm

Nữ

21-08-2005

THCS Nghi Xá

34.16

49

A290208

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Nữ

22-11-2005

THCS Khánh Hợp

34.1

50

A290618

Nguyễn Thị Yến Vy

Nữ

03-11-2005

THCS Nghi Xá

34.1

51

A290276

Nguyễn Thị Hoài Linh

Nữ

21-05-2005

THCS Nghi Quang

34.1

52

A290442

Thái Bách San

Nam

07-11-2005

THCS Nghi Xá

34

53

A290233

Trần Thị Hường

Nữ

17-11-2005

THCS Tiến - Thiết

34

54

A290518

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nữ

07-04-2005

THCS Tiến - Thiết

34

55

A290312

Trần Đình Công Minh

Nam

13-09-2005

THCS Nghi Xá

33.9

56

A290245

Nguyễn Đình Khôi

Nam

27-11-2005

THCS Khánh Hợp

33.5

57

A290405

Trần Thị Lan Phương

Nữ

12-09-2005

THCS Khánh Hợp

33.5

58

A290535

Nguyễn Công Tiến

Nam

16-11-2005

THCS Nghi Long

33.4

59

A290415

Lê Nguyễn Hồng Quân

Nam

26-05-2005

THCS Nghi Xá

33.4

60

A290587

Nguyễn Quốc Tuấn

Nam

11-08-2005

THCS Tiến - Thiết

33.3

61

A290012

Hồ Quốc Anh

Nam

17-05-2005

THCS Tiến - Thiết

33.2

62

A290621

Ngô Thị ánh Xuân

Nữ

25-02-2005

THCS Nghi Yên

33.2

63

A290152

Thạch Thị Hằng

Nữ

24-03-2005

THCS Thịnh - Trường

33.1

64

A290329

Nguyễn Thị Nga

Nữ

25-06-2005

THCS Nghi Yên

33.1

65

A290370

Lê Thị Yến Nhung

Nữ

05-07-2005

THCS Thịnh - Trường

33

66

A290280

Nguyễn Thị Mai Linh

Nữ

05-12-2005

THCS Nghi Quang

32.9

67

A290274

Nguyễn Thị Diệu Linh

Nữ

13-02-2005

THCS Nghi Long

32.8

68

A290348

Nguyễn Trần Thảo Nguyên

Nữ

12-03-2005

THCS Nghi Long

32.8

69

A290045

Nguyễn Kế Quốc Bảo

Nam

15-10-2005

THCS Nghi Xá

32.8

70

A290243

Trần Đăng Khoa

Nam

07-11-2005

THCS Nghi Xá

32.8

71

A290173

Vũ Hữu Hiệp

Nam

14-02-2005

THCS Tiến - Thiết

32.8

72

A290218

Lưu Mạnh Hùng

Nam

15-09-2005

THCS Tiến - Thiết

32.8

73

A290051

Hoàng Văn Bắc

Nam

20-08-2005

THCS Nghi Quang

32.8

74

A290282

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Nữ

28-07-2005

THCS Nghi Thạch

32.8

75

A290325

Hà Thị Nga

Nữ

06-03-2005

THCS Nghi Quang

32.7

76

A290291

Nguyễn Kế Lợi

Nam

05-10-2005

THCS Nghi Xá

32.66

77

A290176

Võ Thị Hiệp

Nữ

14-10-2005

THCS Khánh Hợp

32.6

78

A290147

Trần Thị Hồng Hạnh

Nữ

11-05-2005

THCS Tiến - Thiết

32.6

79

A290267

Trần Mĩ Linh

Nữ

10-04-2005

THCS Tiến - Thiết

32.6

80

A290533

Trần Thủy Tiên

Nữ

22-07-2005

THCS Nghi Quang

32.6

81

A290631

Võ Thanh Khang

Nam

24-10-2005

 

32.6

82

A290035

Nguyễn Thị Hồng Ánh

Nữ

27-09-2005

THCS Tiến - Thiết

32.4

83

A290317

Nguyễn Thị Trà My

Nữ

08-09-2005

THCS Nghi Quang

32.4

84

A290206

Lê Thị Khánh Huyền

Nữ

06-10-2005

THCS Khánh Hợp

32.3

85

A290537

Nguyễn Minh Tiến

Nam

19-01-2005

THCS Khánh Hợp

32.3

86

A290212

Nguyễn Đình Hùng

Nam

07-06-2005

THCS Nghi Xá

32.3

87

A290368

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nữ

15-03-2005

THCS Tiến - Thiết

32.3

88

A290353

Lý Công Nhật

Nam

22-08-2005

THCS Khánh Hợp

32.2

89

A290142

Lê Hồng Hạnh

Nữ

17-03-2005

THCS Nghi Xá

32.2

90

A290437

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nữ

02-09-2005

THCS Tiến - Thiết

32.2

91

A290626

Nguyễn Thị Yến

Nữ

21-10-2005

THCS Tiến - Thiết

32.2

92

A290103

Hoàng Trung Dũng

Nam

23-07-2005

THCS Nghi Quang

32.2

93

A290096

Hoàng Bá Dũng

Nam

23-12-2005

THCS Nghi Quang

32.1

94

A290627

Nguyễn Thị Hải Yến

Nữ

24-01-2005

THCS Tiến - Thiết

32

95

A290119

Nguyễn Minh Đức

Nam

20-01-2005

THCS Nghi Quang

32

96

A290155

Trần Thị Thu Hằng

Nữ

05-01-2005

THCS Khánh Hợp

31.9

97

A290606

Phạm Dương Quốc Việt

Nam

11-10-2005

THCS Nghi Quang

31.9

98

A290100

Hoàng Tiến Dũng

Nam

23-04-2005

THCS Nghi Xá

31.8

99

A290098

Hoàng Mạnh Dũng

Nam

09-09-2005

THCS Tiến - Thiết

31.8

100

A290201

Dương Khánh Huyền

Nữ

14-06-2005

THCS Nghi Long

31.7

101

A290407

Phạm Thị Yến Phương

Nữ

11-07-2005

THCS Tiến - Thiết

31.7

102

A290153

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nữ

02-11-2005

THCS Thịnh - Trường

31.7

103

A290372

Nguyễn Thị Hoài Như

Nữ

11-09-2005

THCS Nghi Yên

31.7

104

A290419

Nguyễn Việt Quốc

Nam

19-11-2005

THCS Nghi Quang

31.7

105

A290448

Võ Hồng Sơn

Nam

11-04-2005

THCS Tiến - Thiết

31.66

106

A290409

Hồ Thị Phượng

Nữ

14-02-2005

THCS Tiến - Thiết

31.6

107

A290228

Trần Phú Hưng

Nam

17-04-2005

THCS Khánh Hợp

31.5

108

A290600

Lưu Thị Tú Uyên

Nữ

25-08-2005

THCS Tiến - Thiết

31.5

109

A290213

Nguyễn Đình Hùng

Nam

02-11-2005

THCS Thịnh - Trường

31.5

110

A290475

Nguyễn Văn Thành

Nam

19-04-2005

THCS Nghi Yên

31.5

111

A290199

Nguyễn Quang Huy

Nam

24-08-2005

THCS Nghi Quang

31.5

112

A290549

Nguyễn Thị Hồng Trang

Nữ

27-05-2005

THCS Nghi Quang

31.5

113

A290625

Nguyễn Thị Yến

Nữ

27-06-2005

THCS Nghi Quang

31.5

114

A290564

Lương Thị Tuyết Trinh

Nữ

16-01-2005

THCS Nghi Quang

31.46

115

A290138

Đậu Anh Hào

Nam

04-11-2005

THCS Tiến - Thiết

31.4

116

A290211

Hoàng Thị Huynh

Nữ

22-11-2005

THCS Nghi Yên

31.4

117

A290302

Trần Thị Ngọc Mai

Nữ

03-11-2005

THCS Tiến - Thiết

31.3

118

A290420

Trần Việt Quốc

Nam

19-10-2005

THCS Tiến - Thiết

31.3

119

A290560

Trần Thị Thùy Trang

Nữ

14-08-2005

THCS Tiến - Thiết

31.1

120

A290355

Hoàng Phạm Minh Nhật

Nam

18-02-2005

THCS Khánh Hợp

31

121

A290525

Nguyễn Thị Hoài Thương

Nữ

03-03-2005

THCS Khánh Hợp

31

122

A290192

Hoàng Thị Kim Huệ

Nữ

15-10-2005

THCS Nghi Quang

31

123

A290061

Trần Thị Chi

Nữ

23-10-2005

THCS Tiến - Thiết

30.9

124

A290490

Nguyễn Hồng Thắng

Nam

09-10-2005

THCS Tiến - Thiết

30.9

125

A290438

Võ Thị Như Quỳnh

Nữ

20-10-2005

THCS Khánh Hợp

30.8

126

A290023

Nguyễn Thị Vân Anh

Nữ

09-03-2005

THCS Tiến - Thiết

30.8

127

A290578

Phạm Hồ Thanh Trúc

Nữ

09-03-2005

THCS Nghi Quang

30.8

128

A290552

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nữ

26-08-2005

THCS Nghi Long

30.7

129

A290214

Nguyễn Đình Phi Hùng

Nam

21-11-2005

THCS Khánh Hợp

30.7

130

A290479

Lương Thị Thảo

Nữ

12-02-2005

THCS Nghi Xá

30.7

131

A290568

Nguyễn Thành Trọng

Nam

04-11-2005

THCS Nghi Xá

30.7

132

A290148

Cao Thị Mỹ Hạnh

Nữ

10-03-2005

THCS Nghi Yên

30.7

133

A290168

Nguyễn Trọng Hiếu

Nam

19-05-2005

THCS Tiến - Thiết

30.66

134

A290019

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Nữ

25-06-2005

THCS Khánh Hợp

30.6

135

A290293

Hoàng Văn Lực

Nam

08-09-2005

THCS Nghi Xá

30.6

136

A290573

Hoàng Nhân Trung

Nam

24-03-2005

THCS Tiến - Thiết

30.6

137

A290579

Nguyễn Thức Trường

Nam

01-03-2005

THCS Thịnh - Trường

30.6

138

A290121

Đinh Thị Giang

Nữ

10-03-2005

THCS Nghi Quang

30.5

139

A290334

Nguyễn Thị Ngà

Nữ

20-01-2005

THCS Nghi Quang

30.5

140

A290522

Hoàng Thị Anh Thư

Nữ

02-04-2005

THCS Nghi Long

30.4

141

A290021

Hoàng Thị Thuỳ Anh

Nữ

19-12-2005

THCS Nghi Yên

30.4

142

A290590

Nguyễn Trung Tuyến

Nam

15-09-2005

THCS Nghi Quang

30.4

143

A290484

Bùi Thị Thanh Thảo

Nữ

30-03-2005

THCS Tiến - Thiết

30.36

144

A290485

Nguyễn Văn Thân

Nam

19-06-2005

THCS Nghi Yên

30.36

145

A290580

Trần Văn Trường

Nam

24-10-2004

THCS Nghi Xá

30.3

146

A290269

Phan Nguyễn Diệu Linh

Nữ

01-11-2005

THCS Tiến - Thiết

30.2

147

A290087

Hoàng Thị Dịu

Nữ

30-01-2005

THCS Nghi Yên

30.2

148

A290554

Trần Thị Huyền Trang

Nữ

25-10-2005

THCS Nghi Quang

30.14

149

A290144

Nguyễn Thị Hạnh

Nữ

16-09-2005

THCS Thịnh - Trường

30.1

150

A290601

Nguyễn Thị Tân Ước

Nữ

10-07-2005

THCS Nghi Quang

30.1

151

A290020

Trần Thị Quỳnh Anh

Nữ

12-09-2005

THCS Tiến - Thiết

29.9

152

A290069

Vũ Hữu Công

Nam

26-01-2005

THCS Tiến - Thiết

29.9

153

A290257

Hoàng Thị Lan

Nữ

06-05-2005

THCS Nghi Yên

29.9

154

A290470

Hoàng Thị Thanh

Nữ

18-04-2005

THCS Tiến - Thiết

29.8

155

A290154

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nữ

24-11-2005

THCS Nghi Quang

29.8

156

A290465

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nữ

13-04-2005

THCS Nghi Xá

29.7

157

A290238

Hoàng Thị Thủy Khanh

Nữ

16-03-2005

THCS Tiến - Thiết

29.7

158

A290499

Nguyễn Thị Kim Thoa

Nữ

29-01-2005

THCS Nghi Quang

29.7

159

A290527

Nguyễn Thị Hoài Thương

Nữ

25-09-2005

THCS Nghi Quang

29.7

160

A290588

Nguyễn Thanh Tuấn

Nam

18-09-2005

THCS Khánh Hợp

29.6

161

A290204

Lê Thị Khánh Huyền

Nữ

05-01-2005

THCS Nghi Xá

29.6

162

A290088

Nguyễn Thị Dịu

Nữ

01-10-2005

THCS Tiến - Thiết

29.6

163

A290104

Trần Nhất Đại

Nam

13-04-2005

THCS Nghi Quang

29.6

164

A290272

Nguyễn Thái Linh

Nữ

22-07-2005

THCS Nghi Quang

29.6

165

A290217

Cao Mạnh Hùng

Nam

14-10-2005

THCS Thịnh - Trường

29.5

166

A290181

Ngô Thị Hoa

Nữ

29-12-2005

THCS Nghi Yên

29.5

167

A290316

Nguyễn Thị Trà My

Nữ

11-08-2005

THCS Nghi Yên

29.5

168

A290520

Nguyễn Thị Thư

Nữ

15-01-2005

THCS Nghi Xá

29.4

169

A290305

Nguyễn Duy Mạnh

Nam

29-12-2005

THCS Thịnh - Trường

29.4

170

A290031

Nguyễn Vũ Minh Anh

Nữ

24-03-2005

THCS Nghi Long

29.3

171

A290515

Nguyễn Văn Thục

Nam

19-10-2004

THCS Nghi Thuận

29.3

172

A290346

Đinh Văn Ngọc

Nam

13-10-2005

THCS Khánh Hợp

29.2

173

A290178

Lưu Quốc Hiển

Nam

08-12-2005

THCS Tiến - Thiết

29.2

174

A290562

Trần Lễ Trâm

Nữ

15-08-2005

THCS Nghi Thuận

29.2

175

A290286

Trần Thị Thùy Linh

Nữ

25-03-2005

THCS Nghi Quang

29.2

176

A290117

Trần Anh Đức

Nam

26-09-2005

THCS Tiến - Thiết

29.1

177

A290301

Nguyễn Thị Bích Mai

Nữ

06-11-2005

THCS Nghi Thuận

29.1

178

A290492

Nguyễn Nhật Thắng

Nam

18-03-2005

THCS Nghi Xá

29

179

A290367

Nguyễn Minh Nhớ

Nam

05-07-2005

THCS Tiến - Thiết

29

180

A290471

Nguyễn Thị Thanh

Nữ

08-06-2005

THCS Tiến - Thiết

29

181

A290185

Lưu Đức Hoàn

Nam

05-11-2005

THCS Tiến - Thiết

28.92

182

A290503

Nguyễn Thị Anh Thơ

Nữ

04-12-2005

THCS Nghi Yên

28.9

183

A290003

Nguyễn Thị Thanh An

Nữ

07-08-2005

THCS Khánh Hợp

28.8

184

A290550

Hoàng Thị Huyền Trang

Nữ

18-01-2005

THCS Nghi Xá

28.8

185

A290264

Trần Thị Thùy Liên

Nữ

29-07-2005

THCS Tiến - Thiết

28.8

186

A290327

Hoàng Thị Nga

Nữ

05-03-2005

THCS Nghi Thuận

28.8

187

A290457

Phan Anh Tài

Nam

08-02-2005

THCS Nghi Xá

28.7

188

A290255

Nguyễn Tuấn Kiệt

Nam

29-08-2005

THCS Tiến - Thiết

28.7

189

A290469

Trần Hữu Thanh

Nam

03-04-2005

THCS Nghi Quang

28.7

190

A290570

Phan Văn Trọng

Nam

29-12-2004

THCS Nghi Quang

28.7

191

A290387

Nguyễn Quang Phong

Nam

02-11-2005

THCS Thịnh - Trường

28.6

192

A290068

Lê Cảnh Chính

Nam

16-02-2005

THCS Tiến - Thiết

28.5

193

A290102

Nguyễn Tiến Dũng

Nam

12-03-2005

THCS Nghi Quang

28.5

194

A290202

Đặng Thị Khánh Huyền

Nữ

15-05-2005

THCS Nghi Long

28.4

195

A290005

Đoàn Việt Huế An

Nữ

11-11-2005

THCS Nghi Quang

28.4

196

A290622

Nguyễn Thị Kim Xuyến

Nữ

10-03-2005

THCS Nghi Quang

28.4

197

A290450

Võ Thái Sơn

Nam

15-02-2005

THCS Tiến - Thiết

28.3

198

A290477

Đặng Thị Thảo

Nữ

29-12-2005

THCS Tiến - Thiết

28.3

199

A290498

Nguyễn Đình Thiên

Nam

11-03-2005

THCS Nghi Xá

28.14

200

A290041

Nguyễn Đình Bảo

Nam

30-04-2005

THCS Khánh Hợp

28.1

201

A290630

Trần Như ý

Nữ

12-12-2005

THCS Khánh Hợp

28.1

202

A290030

Trần Văn Tuấn Anh

Nam

28-10-2005

THCS Nghi Xá

28.1

203

A290468

Hoàng Quốc Tân

Nam

07-07-2005

THCS Nghi Xá

28.1

204

A290324

Phạm Nguyệt Nga

Nữ

12-11-2005

THCS Nghi Quang

28.1

205

A290198

Nguyễn Quang Huy

Nam

20-08-2005

THCS Nghi Yên

28

206

A290246

Nguyễn Hữu Anh Khôi

Nam

01-03-2005

THCS Nghi Yên

27.9

207

A290576

Phạm Văn Trung

Nam

15-10-2005

THCS Nghi Yên

27.9

208

A290384

Ngô Tuấn Phi

Nam

24-08-2005

THCS Nghi Quang

27.9

209

A290250

Bùi Viết Kiên

Nam

01-03-2005

THCS Tiến - Thiết

27.8

210

A290034

Trần Thị ánh

Nữ

25-02-2005

THCS Nghi Thuận

27.8

211

A290205

Lê Thị Khánh Huyền

Nữ

02-09-2005

THCS Nghi Quang

27.8

212

A290561

Lê Thị Ngọc Trà

Nữ

24-04-2005

THCS Thịnh - Trường

27.74

213

A290163

Trần Thị Thu Hiền

Nữ

02-10-2005

THCS Lê Lợi

27.74

214

A290429

Phạm Thị Quyển

Nữ

07-12-2005

THCS Tiến - Thiết

27.7

215

A290362

Phạm Thị Tuyết Nhi

Nữ

03-11-2005

THCS Nghi Yên

27.7

216

A290459

Lê Quốc Tài

Nam

11-04-2005

THCS Nghi Long

27.6

217

A290538

Nguyễn Như Tiến

Nam

08-04-2005

THCS Thịnh - Trường

27.5

218

A290577

Trần Văn Trung

Nam

17-05-2005

THCS Thịnh - Trường

27.5

219

A290071

Nguyễn Thế Công

Nam

09-05-2005

THCS Nghi Quang

27.5

220

A290612

Vũ Trần Vinh

Nam

22-06-2005

THCS Nghi Long

27.4

221

A290534

Bùi Văn Tiền

Nam

09-08-2005

THCS Tiến - Thiết

27.4

222

A290047

Võ Quốc Bảo

Nam

27-09-2005

THCS Nghi Xá

27.3

223

A290256

Vũ Văn Kiệt

Nam

12-07-2005

THCS Nghi Xá

27.3

224

A290310

Nguyễn Văn Mẫu

Nam

24-09-2005

THCS Tiến - Thiết

27.3

225

A290523

Nguyễn Đình Thương

Nam

19-10-2005

THCS Nghi Quang

27.3

226

A290261

Nguyễn Văn Lâm

Nam

10-10-2005

THCS Nghi Long

27.2

227

A290115

Nguyễn Văn Đông

Nam

21-06-2005

THCS Nghi Xá

27.2

228

A290397

Nguyễn Song Phúc

Nam

25-04-2005

THCS Tiến - Thiết

27.2

229

A290224

Võ Văn Hùng

Nam

14-11-2005

THCS Thịnh - Trường

27.2

230

A290443

Nguyễn Thái San

Nam

13-12-2005

THCS Nghi Quang

27.2

231

A290381

Vũ Hữu Pháp

Nam

31-03-2005

THCS Tiến - Thiết

27.1

232

A290374

Hoàng Thị Oanh

Nữ

04-08-2005

THCS Thịnh - Trường

27.1

233

A290109

Phạm Văn Đảng

Nam

24-04-2005

THCS Nghi Yên

27.1

234

A290434

Đặng Thị Như Quỳnh

Nữ

04-02-2005

THCS Nghi Long

27

235

A290299

Nguyễn Thị Mai

Nữ

01-09-2005

THCS Nghi Xá

27

236

A290352

Nguyễn Phong Nhã

Nam

09-09-2005

THCS Tiến - Thiết

27

237

A290237

Nguyễn Bảo Khanh

Nam

15-04-2005

THCS Nghi ân

27

238

A290463

Hoàng Thị Mỹ Tâm

Nữ

19-01-2005

THCS Nghi Xá

26.9

239

A290162

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nữ

08-10-2005

THCS Tiến - Thiết

26.9

240

A290510

Võ Thị Thanh Thu

Nữ

07-06-2005

THCS Tiến - Thiết

26.9

241

A290354

Võ Đình Nhật

Nam

15-12-2005

THCS Thịnh - Trường

26.9

242

A290628

Nguyễn Thị Hải Yến

Nữ

25-02-2005

THCS Khánh Hợp

26.8

243

A290036

Lưu Thị Ngọc ánh

Nữ

16-10-2005

THCS Tiến - Thiết

26.8

244

A290135

Hoàng Thị Thanh Hà

Nữ

28-04-2005

THCS Khánh Hợp

26.7

245

A290231

Ngô Thị Hương

Nữ

23-11-2005

THCS Nghi Yên

26.7

246

A290567

Hoàng Bảo Trọng

Nam

10-03-2005

THCS Thịnh - Trường

26.66

247

A290281

Lương Thị Ngọc Linh

Nữ

04-04-2005

THCS Thịnh - Trường

26.6

248

A290338

Trần Nhân Nghĩa

Nam

13-10-2005

THCS Nghi Quang

26.6

249

A290306

Lưu Đình Mạnh

Nam

25-11-2005

THCS Tiến - Thiết

26.5

250

A290591

Nguyễn Thị ánh Tuyết

Nữ

09-08-2005

THCS Thịnh - Trường

26.5

251

A290551

Hoàng Thị Huyền Trang

Nữ

09-09-2005

THCS Nghi Yên

26.4

252

A290531

Lê Ngọc Thực

Nam

03-02-2005

THCS Nghi Quang

26.4

253

A290512

Lưu Đình Thuyên

Nam

14-07-2005

THCS Tiến - Thiết

26.3

254

A290322

Cao Hoài Nam

Nam

18-10-2005

THCS Thịnh - Trường

26.3

255

A290379

Nguyễn Thị Kim Oanh

Nữ

06-06-2005

THCS Nghi Quang

26.3

256

A290383

Nguyễn Đình Phi

Nam

19-12-2005

THCS Khánh Hợp

26.2

257

A290500

Hoàng Văn Thông

Nam

08-01-2005

THCS Nghi Xá

26.2

258

A290349

Lê Văn Nguyên

Nam

29-04-2005

THCS Thịnh - Trường

26.2

259

A290339

Nguyễn Xuân Nghĩa

Nam

08-12-2004

THCS Nghi Quang

26.2

260

A290586

Nguyễn Quốc Tuấn

Nam

17-01-2005

THCS Nghi Quang

26.2

261

A290054

Nguyễn Thị Bình

Nữ

02-02-2005

THCS Nghi Thuận

26.16

262

A290037

Nguyễn Thị Ngọc ánh

Nữ

04-07-2005

THCS Tiến - Thiết

26.1

263

A290308

Trần Văn Mạnh

Nam

12-08-2005

THCS Nghi Thuận

26.1

264

A290089

Phùng Thị Dung

Nữ

01-02-2005

THCS Nghi Yên

26.1

265

A290223

Nguyễn Văn Hùng

Nam

23-07-2005

THCS Nghi Long

26

266

A290598

Trần Văn Tú

Nam

21-05-2005

THCS Nghi Quang

26

267

A290239

Nguyễn Duy Khánh

Nam

19-12-2005

THCS Nghi Quang

25.9

268

A290604

Nguyễn Thị Khánh Vân

Nữ

31-10-2005

THCS Nghi Long

25.8

269

A290040

Hà Văn ánh

Nam

30-07-2005

THCS Nghi Xá

25.8

270

A290248

Võ Hoàng Kiên

Nam

21-07-2005

THCS Nghi Xá

25.8

271

A290545

Trần Quốc Toản

Nam

20-04-2005

THCS Nghi Xá

25.8

272

A290335

Bùi Thị Ngân

Nữ

24-02-2005

THCS Thịnh - Trường

25.8

273

A290253

Trần Anh Kiệt

Nam

25-10-2005

THCS Nghi Quang

25.8

274

A290187

Nguyễn Huy Hoàng

Nam

06-09-2005

THCS Thịnh - Trường

25.72

275

A290300

Nguyễn Thị Mai

Nữ

13-11-2005

THCS Nghi Long

25.7

276

A290536

Lương Đình Tiến

Nam

15-11-2005

THCS Nghi Xá

25.7

277

A290298

Nguyễn Thị Mai A

Nữ

21-02-2005

THCS Tiến - Thiết

25.7

278

A290006

Nguyễn Đình Tuấn Anh

Nam

25-07-2005

THCS Thịnh - Trường

25.7

279

A290458

Bùi Đức Tài

Nam

13-05-2005

THCS Thịnh - Trường

25.7

280

A290574

Lê Văn Trung

Nam

14-01-2005

THCS Thịnh - Trường

25.7

281

A290029

Phạm Tuấn Anh

Nam

01-05-2005

THCS Nghi Trung

25.6

282

A290278

Nguyễn Thị Khánh Linh

Nữ

16-08-2005

THCS Khánh Hợp

25.5

283

A290382

Hoàng Duy Phi

Nam

08-11-2004

THCS Nghi Xá

25.5

284

A290609

Nguyễn Công Vinh

Nam

23-03-2005

THCS Nghi Quang

25.5

285

A290172

Nguyễn Xuân Hiếu

Nam

04-10-2005

THCS Nghi Yên

25.4

286

A290116

Trần Minh Đỗ

Nam

06-11-2005

THCS Nghi Quang

25.4

287

A290480

Nguyễn Thị Thảo

Nữ

12-05-2005

THCS Nghi Long

25.3

288

A290516

Bùi Thị Thụy

Nữ

15-05-2005

THCS Tiến - Thiết

25.3

289

A290038

Tôn Thị Ngọc ánh

Nữ

14-04-2005

THCS Thịnh - Trường

25.3

290

A290530

Hoàng Thị Thanh Thương

Nữ

21-05-2005

THCS Thịnh - Trường

25.26

291

A290501

Lê Võ Nhật Thông

Nam

17-02-2005

THCS Nghi Xá

25.2

292

A290118

Lưu Huỳnh Đức

Nam

02-08-2005

THCS Tiến - Thiết

25.2

293

A290225

Trần Viết Hùng

Nam

09-12-2005

THCS Tiến - Thiết

25.2

294

A290016

Hoàng Thị Ngọc Anh

Nữ

17-02-2005

THCS Nghi Quang

25.2

295

A290553

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nữ

22-08-2005

THCS Nghi Yên

25.14

296

A290344

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Nữ

13-05-2005

THCS Khánh Hợp

25.1

297

A290507

Hoàng Thị Hoài Thu

Nữ

08-03-2005

THCS Nghi Xá

25.1

298

A290529

Hoàng Thị Mai Thương

Nữ

03-03-2005

THCS Nghi Xá

25.1

299

A290388

Nguyễn Thị Mỹ Phố

Nữ

01-10-2005

THCS Nghi Quang

25

300

A290193

Nguyễn Đình Huy

Nam

14-10-2005

THCS Nghi Xá

24.9

301

A290307

Bùi Văn Mạnh

Nam

07-03-2005

THCS Tiến - Thiết

24.9

302

A290394

Phạm Hồng Phúc

Nam

12-07-2005

THCS Tiến - Thiết

24.9

303

A290424

Lưu Thị Thanh Quyên

Nữ

12-04-2005

THCS Tiến - Thiết

24.9

304

A290596

Võ Thị Cẩm Tú

Nữ

29-04-2005

THCS Nghi Thuận

24.9

305

A290304

Nguyễn Duy Mạnh

Nam

11-11-2005

THCS Thịnh - Trường

24.9

306

A290572

Nguyễn Minh Trung

Nam

28-09-2004

THCS Nghi Thuận

24.86

307

A290404

Nguyễn Thị Phương

Nữ

04-03-2005

THCS Tiến - Thiết

24.8

308

A290159

Võ Thi Hiền

Nữ

24-03-2005

THCS Thịnh - Trường

24.72

309

A290074

Nguyễn Thanh Cương

Nam

23-09-2005

THCS Nghi Quang

24.7

310

A290032

Trần Ngọc ánh

Nữ

20-04-2005

THCS Nghi Thuận

24.6

311

A290602

Lê Thị Vân

Nữ

20-08-2005

THCS Thịnh - Trường

24.6

312

A290001

Trần Thị Alna

Nữ

06-06-2005

THCS Nghi Quang

24.6

313

A290378

Nguyễn Thị Kim Oanh

Nữ

27-05-2005

THCS Nghi Quang

24.6

314

A290285

Ngô Thị Thuỳ Linh

Nữ

22-11-2005

THCS Nghi Yên

24.5

315

A290478

Hoàng Thị Thảo

Nữ

17-11-2005

THCS Nghi Yên

24.5

316

A290559

Nguyễn Thị Thùy Trang

Nữ

31-10-2005

THCS Nghi Quang

24.5

317

A290130

Nguyễn Hoàng Hà

Nữ

18-12-2004

THCS Nghi Long

24.4

318

A290236

Đinh Phúc Khang

Nam

10-10-2005

THCS Nghi Long

24.4

319

A290449

Trần Ngọc Sơn

Nam

27-12-2005

THCS Nghi Xá

24.4

320

A290033

Đặng Thị ánh

Nữ

15-08-2005

THCS Nghi Thuận

24.4

321

A290134

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Nữ

05-07-2005

THCS Thịnh - Trường

24.4

322

A290157

Lê Cảnh Hậu

Nam

06-01-2005

THCS Thịnh - Trường

24.3

323

A290150

Trần Thị Thanh Hải

Nữ

15-07-2005

THCS Thịnh - Trường

24.26

324

A290547

Nguyễn Thị Trang

Nữ

07-05-2005

THCS Nghi Xá

24.2

325

A290544

Nguyễn Quốc Toàn

Nam

19-01-2005

THCS Tiến - Thiết

24.2

326

A290232

Nguyễn Thị Thu Hương

Nữ

22-05-2005

THCS Thịnh - Trường

24.2

327

A290583

Tạ Văn Tuân

Nam

25-08-2005

THCS Nghi Yên

24.2

328

A290048

Nguyễn Trương Bảo

Nam

01-04-2005

THCS Nghi Xá

24.1

329

A290351

Đậu Thị Thanh Nguyệt

Nữ

12-01-2005

THCS Nghi Quang

24.1

330

A290571

Phạm Đức Trung

Nam

05-10-2004

THCS Nghi ân

24.06

331

A290260

Nguyễn Hoàng Bảo Lâm

Nam

27-03-2005

THCS Nghi Thuận

24

332

A290323

Nguyễn Nhật Nam

Nam

24-01-2005

THCS Nghi Quang

23.92

333

A290242

Cao Xuân Khiêm

Nam

10-04-2005

THCS Nghi Long

23.9

334

A290517

Nguyễn Thị Thủy

Nữ

25-03-2005

THCS Tiến - Thiết

23.9

335

A290473

Trần Ngọc Thành

Nam

21-06-2005

THCS Nghi Thuận

23.9

336

A290361

Nguyễn Thị Thuỷ Nhi

Nữ

25-05-2005

THCS Nghi Yên

23.9

337

A290521

Phùng Thị Thư

Nữ

30-01-2005

THCS Nghi Yên

23.9

338

A290532

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Nữ

27-01-2005

THCS Nghi Quang

23.8

339

A290341

Lê Thi Bích Ngọc

Nữ

13-08-2005

THCS Thịnh - Trường

23.7

340

A290360

Nguyễn Thị Linh Nhi

Nữ

26-11-2005

THCS Nghi Yên

23.7

341

A290263

Nguyễn Thị Kim Liên

Nữ

27-10-2005

THCS Tiến - Thiết

23.6

342

A290607

Trần Đức Việt

Nam

26-05-2005

THCS Tiến - Thiết

23.6

343

A290271

Nguyễn Nhật Linh

Nữ

29-05-2005

THCS Nghi Yên

23.6

344

A290082

Nguyễn Thế Dân

Nam

17-05-2005

THCS Nghi Xá

23.5

345

A290376

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Nữ

08-08-2004

THCS Nghi Xá

23.5

346

A290073

Hoàng Thị Cúc

Nữ

15-12-2005

THCS Nghi Xá

23.4

347

A290287

Phan Văn Linh

Nam

23-08-2005

THCS Tiến - Thiết

23.4

348

A290123

Hà Thị Phương Giang

Nữ

25-03-2005

THCS Nghi Thuận

23.4

349

A290059

Hoàng Thị Minh Châu

Nữ

31-05-2005

THCS Nghi Long

23.3

350

A290359

Lưu Thị Hoài Nhi

Nữ

07-11-2005

THCS Tiến - Thiết

23.3

351

A290095

Hoàng Anh Dũng

Nam

02-10-2005

THCS Nghi Trung

23.3

352

A290615

Nguyễn Minh Vũ

Nam

18-03-2005

THCS Nghi Trung

23.3

353

A290462

Nguyễn Kế Tâm

Nam

10-02-2005

THCS Nghi Xá

23.2

354

A290052

Nguyễn Văn Bắc

Nam

26-10-2004

THCS Nghi Thuận

23.2

355

A290108

Ngô Văn Đạt

Nam

09-02-2005

THCS Nghi Yên

23.2

356

A290024

Nguyễn Thị Vân Anh

Nữ

23-11-2005

THCS Khánh Hợp

23.1

357

A290519

Hoàng Minh Thư

Nữ

09-06-2005

THCS Nghi Xá

23.1

358

A290222

Nguyễn Văn Hùng

Nam

25-04-2005

THCS Nghi Thuận

23.1

359

A290350

Trần Văn Nguyên

Nam

03-02-2005

THCS Nghi Thuận

23.1

360

A290389

Nguyễn Duy Phú

Nam

11-08-2005

THCS Thịnh - Trường

23.1

361

A290174

Nguyễn Thị Hiệp

Nữ

14-04-2005

THCS Nghi Yên

23

362

A290400

Hoàng Văn Phụng

Nam

23-02-2005

THCS Nghi Yên

23

363

A290268

Huỳnh Ngọc Phương Linh

Nữ

27-11-2004

THCS Nghi Quang

23

364

A290528

Nguyễn Thị Hoài Thương

Nữ

09-12-2005

THCS Nghi ân

23

365

A290126

Nguyễn Trần Hương Giang

Nữ

02-02-2005

THCS Nghi Xá

22.9

366

A290284

Trần Thị Thảo Linh

Nữ

06-12-2005

THCS Thịnh - Trường

22.9

367

A290619

Nguyễn Thùy Vy

Nữ

08-10-2005

THCS Thịnh - Trường

22.9

368

A290425

Võ Văn Quyến

Nam

26-10-2005

THCS Nghi Quang

22.9

369

A290493

Nguyễn Quốc Thắng

Nam

10-03-2005

THCS Nghi Long

22.8

370

A290472

Nguyễn Thị Hoài Thanh

Nữ

21-08-2005

THCS Nghi Xá

22.6

371

A290524

Nguyễn Thị Thương

Nữ

01-12-2005

THCS Nghi Xá

22.6

372

A290347

Nguyễn Như Nguyên

Nam

10-12-2005

THCS Thịnh - Trường

22.6

373

A290433

Phạm Thị Diễm Quỳnh

Nữ

01-12-2005

THCS Nghi Thạch

22.6

374

A290057

Hoàng Văn Cát

Nam

01-03-2005

THCS Nghi Long

22.5

375

A290234

Nguyễn Văn Phú Hữu

Nam

02-10-2005

THCS Nghi Long

22.5

376

A290124

Hoàng Thị Quỳnh Giang

Nữ

31-03-2005

THCS Nghi Yên

22.5

377

A290179

Hoàng Thị Hoa

Nữ

01-01-2005

THCS Nghi Xá

22.4

378

A290083

Đậu Thị Dần

Nữ

28-08-2005

THCS Nghi Yên

22.3

379

A290055

Nguyẽn Thị Thanh Bình

Nữ

04-04-2005

THCS Khánh Hợp

22.2

380

A290446

Nguyễn Thị Soa

Nữ

20-10-2005

THCS Nghi Xá

22.2

381

A290171

Võ Văn Hiếu

Nam

08-08-2005

THCS Quán Hành

22.2

382

A290002

Nguyễn Thị Hoài An

Nữ

08-03-2005

THCS Tiến - Thiết

22.16

383

A290084

Trần Công Diệm

Nam

16-04-2005

THCS Tiến - Thiết

22.1

384

A290464

Trần Thị Mỹ Tâm

Nữ

03-09-2005

THCS Tiến - Thiết

22.1

385

A290614

Phạm Long Vũ

Nam

13-02-2005

THCS Thịnh - Trường

22.1

386

A290482

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nữ

15-02-2005

THCS Nghi Yên

22

387

A290167

Nguyễn Minh Hiếu

Nam

15-09-2005

THCS Nghi Long

21.9

388

A290136

Nguyễn Thị Thu Hà

Nữ

01-03-2005

THCS Nghi Xá

21.9

389

A290141

Trần xuân Hạnh

Nam

08-11-2005

THCS Nghi Quang

21.9

390

A290597

Nguyễn Văn Tú

Nam

13-07-2005

THCS Thịnh - Trường

21.8

391

A290476

Lưu Hồng Thái

Nam

01-10-2005

THCS Tiến - Thiết

21.7

392

A290190

Nguyễn Đình Hòa

Nam

09-05-2005

THCS Thịnh - Trường

21.7

393

A290009

Nguyễn Đức Anh

Nam

15-09-2005

THCS Nghi Yên

21.7

394

A290265

Nguyễn Chi Linh

Nữ

01-10-2004

THCS Nghi Quang

21.7

395

A290497

Lê Viết Thắng

Nam

14-09-2005

THCS Thịnh - Trường

21.64

396

A290336

Hoàng Thị Ngân

Nữ

07-02-2005

THCS Nghi Yên

21.6

397

A290558

Hoàng Thị Quỳnh Trang

Nữ

09-05-2005

THCS Nghi Yên

21.56

398

A290015

Đặng Thị Mai Anh

Nữ

25-04-2005

THCS Nghi Long

21.4

399

A290605

Nguyễn Thị Khánh Vi

Nữ

19-08-2005

THCS Thịnh - Trường

21.4

400

A290290

Đậu Văn Lộc

Nam

16-06-2005

THCS Nghi Yên

21.4

401

A290297

Nguyễn Thị Trà Ly

Nữ

01-04-2005

THCS Nghi Yên

21.4

402

A290145

Trần Thị Hạnh

Nữ

24-12-2005

THCS Nghi Long

21.3

403

A290050

Hoàng Duy Bắc

Nam

02-11-2005

THCS Nghi Xá

21.3

404

A290007

Hoàng Đức Anh

Nam

16-05-2005

THCS Tiến - Thiết

21.26

405

A290582

Trần Đức Tuân

Nam

01-10-2005

THCS Nghi Xá

21.2

406

A290513

Nguyễn Thị Thùy

Nữ

05-08-2005

THCS Tiến - Thiết

21.2

407

A290132

Bùi Thị Hà

Nữ

10-08-2005

THCS Nghi Yên

21.1

408

A290229

Nguyễn Thanh Hưng

Nam

14-07-2005

THCS Thịnh - Trường

21

409

A290105

Nguyễn Thành Đạt

Nam

16-12-2005

THCS Nghi Quang

21

410

A290616

Hồ Hoàng Vy

Nam

13-08-2005

THCS Tiến - Thiết

20.9

411

A290435

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nữ

29-03-2005

THCS Thịnh - Trường

20.9

412

A290182

Nguyễn Thị Hoa

Nữ

10-07-2005

THCS Tiến - Thiết

20.8

413

A290502

Nguyễn Thị Anh Thơ

Nữ

06-12-2005

THCS Khánh Hợp

20.7

414

A290608

Nguyễn Văn Việt

Nam

24-02-2005

THCS Tiến - Thiết

20.7

415

A290431

Nguyễn Thị Quỳnh

Nữ

20-09-2005

THCS Nghi Thuận

20.7

416

A290070

Lê Thành Công

Nam

06-10-2005

THCS Thịnh - Trường

20.6

417

A290593

Phạm Quang Tùng

Nam

19-05-2005

THCS Nghi ân

20.6

418

A290151

Nguyễn Ngọc Hân

Nam

01-03-2005

THCS Nghi Yên

20.5

419

A290249

Nguyễn Văn Kiên

Nam

07-04-2005

THCS Nghi Yên

20.5

420

A290053

Hoàng Công Bình

Nam

25-10-2005

THCS Nghi Quang

20.5

421

A290319

Trần Thị Trà My

Nữ

19-05-2005

THCS Nghi Quang

20.5

422

A290175

Nguyễn Thị Hiệp

Nữ

23-05-2005

THCS Tiến - Thiết

20.4

423

A290262

Nguyễn Phúc Lân

Nam

30-10-2005

THCS Nghi Quang

20.4

424

A290139

Phan Anh Hào

Nam

11-05-2005

THCS Tiến - Thiết

20.3

425

A290496

Nguyễn Văn Thắng

Nam

09-11-2005

THCS Tiến - Thiết

20.3

426

A290413

Nguyễn Mạnh Quân

Nam

01-11-2005

THCS Thịnh - Trường

20.3

427

A290428

Phạm Văn Quyết

Nam

27-09-2005

THCS Nghi ân

20.3

428

A290369

Hoàng Thị Khánh Nhung

Nữ

01-09-2005

THCS Nghi Long

20.2

429

A290011

Trần Ngọc Tuấn Anh

Nam

26-06-2005

THCS Thịnh - Trường

20.2

430

A290066

Nguyễn Thị Phương Chi

Nữ

10-10-2005

THCS Thịnh - Trường

20.2

431

A290137

Nguyễn Văn Hà

Nam

24-06-2005

THCS Thịnh - Trường

20.1

432

A290393

Nguyễn Hoàng Phúc

Nam

03-06-2005

THCS Thịnh - Trường

20.1

433

A290120

Nguyễn Sỹ Đức

Nam

09-07-2005

THCS Tiến - Thiết

20.06

434

A290539

Trần Quang Tiến

Nam

29-03-2005

THCS Nghi Xá

20

435

A290127

Bùi Văn Giang

Nam

20-01-2005

THCS Nghi Thuận

20

436

A290417

Võ Trung Quân

Nam

16-10-2005

THCS Nghi Trung

20

437

A290541

Lê Văn Tiến

Nam

15-08-2005

THCS Thịnh - Trường

19.9

438

A290058

Hoàng Bá Cảnh

Nam

08-11-2005

THCS Nghi Quang

19.9

439

A290216

Hoàng Khắc Hùng

Nam

24-10-2005

THCS Nghi Xá

19.8

440

A290085

Hoàng Thị Ngọc Diệp

Nữ

16-10-2005

THCS Tiến - Thiết

19.8

441

A290412

Nguyễn Đức Quân

Nam

15-09-2005

THCS Nghi Yên

19.8

442

A290466

Nguyễn Thị Tiếu Tâm

Nữ

06-11-2005

THCS Nghi Yên

19.8

443

A290296

Nguyễn Thị Cẩm Ly

Nữ

06-09-2005

THCS Nghi Long

19.7

444

A290099

Bùi Tiến Dũng

Nam

13-11-2005

THCS Nghi Yên

19.7

445

A290422

Phạm Thị Quyên

Nữ

30-11-2005

THCS Nghi Yên

19.7

446

A290131

Nguyễn Thảo Hà

Nữ

16-04-2005

THCS Nghi Xá

19.5

447

A290343

Nguyễn Thị Ngọc

Nữ

23-06-2005

THCS Tiến - Thiết

19.5

448

A290165

Nguyễn Đình Hiếu

Nam

19-06-2005

THCS Nghi Yên

19.5

449

A290076

Hoàng Quốc Cường

Nam

06-07-2005

THCS Nghi Quang

19.5

450

A290156

Nguyễn Thủy Hằng

Nữ

29-04-2005

THCS Nghi Trung

19.5

451

A290398

Lê Văn Phúc

Nam

03-02-2005

THCS Thịnh - Trường

19.4

452

A290107

Võ Tiến Đạt

Nam

10-06-2005

THCS Nghi Xá

19.3

453

A290613

Nguyễn Viết Vinh

Nam

08-08-2005

THCS Nghi Long

19.2

454

A290548

Võ Thị Trang

Nữ

25-04-2005

THCS Nghi Thuận

19.2

455

A290022

Hà Thị Vân Anh

Nữ

19-11-2005

THCS Thịnh - Trường

19.2

456

A290603

Nguyễn Thị Vân

Nữ

21-10-2005

THCS Tiến - Thiết

19.14

457

A290210

Trần Thị Khánh Huyền

Nữ

14-12-2004

THCS Khánh Hợp

19.1

458

A290620

Lê Thị Xuân

Nữ

03-03-2005

THCS Nghi Xá

19.1

459

A290072

Nguyễn Văn Công

Nam

24-12-2004

THCS Nghi Quang

19.1

460

A290555

Đinh Thị Kiều Trang

Nữ

03-08-2005

THCS Nghi Xá

19

461

A290392

Trần Triệu Phú

Nam

11-09-2005

THCS Tiến - Thiết

19

462

A290283

Phan Thị Như Linh

Nữ

29-04-2005

THCS Lê Lợi

19

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook