Lịch công tác tuần 3 năm học 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 03 TỪ NGÀY 10 THÁNG 9 ĐẾN 16 THÁNG 9 NĂM 2018

 

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

 

Sáng

Chào cờ, Dạy học

Đ/c Hưng - Phương

Chiều

Hội nghị CCVC vòng 1 ( Hội nghị tổ chuyên môn) . Họp chi bộ từ 16 h

Đ/c  Nhàn

3

 

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm  - Phương

Chiều

Học nghề PT, Bồi dưỡng HSG Khối 11

Đ/c Tâm

4

 

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn - Phương

Chiều

Học nghề  PT

Đ/c Nhàn

5

 

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm - Phương

Chiều

Học nghề  PT

Đ/c Tâm

6

 

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn- Phương

Chiều

Học nghề  PT

Đ/c Hưng - Phương

7

Sáng

Dạy học, Hội ý GVCN (T4)

Đ/c Hưng - Phương

Chiều

Học nghề  PT

Đ/c Hưng

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

 

HIỆU TRƯỞNG                            

 

 

    Nguyễn Văn Phương                

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook