Lịch công tác tuần 2 năm học 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 02 TỪ NGÀY 14 THÁNG 09 ĐẾN 20 THÁNG 09 NĂM 2020

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Chào cờ - Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Nghỉ

Đ/c Tâm

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Nghỉ

Đ/c Thắng

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

Nghỉ

Đ/c Hưng

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Nghỉ

Đ/c Thắng

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

Hội ý GVCN trực tuyến

Đ/c Tâm

7

Sáng

Dạy học

Đ/c Thắng

Chiều

Họp phụ huynh

Đ/c Thắng

CN

 

Khảo sát CNTT

Đ/c Phương

     

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG                      

 

Nguyễn Văn Phương                

 

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook