Lịch công tác tuần 14 năm học 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 14 TỪ NGÀY 25 THÁNG 11 ĐẾN 30  THÁNG 11 NĂM 2019

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Chào cờ, Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm

Đ/c Hưng

3

Sáng

Dạy học, Thi GVG cấp tỉnh

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn

Chiều

Họp tổ chuyên môn

Đ/c Nhàn

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn

Chiều

Học thêm

Đ/c Hưng

7

Sáng

Dạy học, Họp liên tịch ( T3+T4)

Đ/c Hưng

Chiều

Họp hội đồng, chi bộ

Đ/c Phương

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

 HIỆU TRƯỞNG            

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook