Lịch công tác tuần 2 năm học 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 2 TỪ NGÀY 02 THÁNG 9 ĐẾN 07 THÁNG 9 NĂM 2019

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Nghỉ lễ

 

Chiều

 

 

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học Nghề PT

Đ/c Tâm

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn

Chiều

Chuẩn bị cho Lễ Khai Giảng

Đ/c Nhàn

5

Sáng

Khai Giảng năm học mới

Tổng kết phong trào "Ngày hè đọc sách 2019"

Đ/c Tâm

Chiều

 

Đ/c Tâm

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn

Chiều

Học Nghề PT

Đ/c Hưng

7

Sáng

Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

 

Đ/c Nhàn

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Công tác chuyên môn

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, cải cách hành chính, lề lối làm việc.

- Học tập, thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường.

- Duyệt PPCT, KHDH

- Góp ý dự thảo các quy chế, kế hoạch

- Học TKB số 1

2. Công tác CSVC

- Chuẩn bị CSVC đầu năm học, Khai giảng

- Quyết toán công trình tồn đọng

- Bàn giao CSVC

- Triển khai kế hoạch nguồn tài trợ năm học 2019-2020

3. Công tác ANTH

- Đảm bảo ATTT, ATGT, ngay đầu năm học

- Tuyên truyền, giữ vững nề nếp học sinh.

- Xử lí nghiêm các học sinh vi phạm nội quy, vi phạm pháp luật (nếu có)

4. Công tác GDHN-NGLL

- Triển khai dạy Nghề Phổ thông

- Đăng ký, thành lập lớp TC Nghề

- Hoạt động NGLL đầu năm học

- Lao động, tổng dọn VSMT

5. Các công việc khác

- Chuẩn bị tuyên truyền các ngày lễ lớn

- Góp ý dự thảo các nội dung HNCNVC

HIỆU TRƯỞNG

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook