Lịch công tác tuần 43

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 43  TỪ NGÀY 29 THÁNG 06 ĐẾN 05 THÁNG 7 NĂM 2020

 

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Tổng kết năm học, 10 h hội ý hội đồng; 11 h giao lưu gặp mặt ở Trung tâm hội nghị  Trường Lộc

Đ/c Hưng - Phương

Chiều

 

Đ/c  Nhàn

3

Sáng

Ôn tập K12; Các ban, tổ giám thị, Công tác chủ nhiệm tự bố trí lịch đánh giá xếp loại  cuối năm

Đ/c Tâm  - Phương

Chiều

Ôn tập K12

Đ/c Tâm

4

Sáng

Ôn tập K12; Các ban, tổ giám thị, Công tác chủ nhiệm tự bố trí lịch đánh giá xếp loại  cuối năm

Đ/c Nhàn - Phương

Chiều

Ôn tập K12

Đ/c Nhàn

5

Sáng

Ôn tập K12, Kiểm tra hồ sơ chuyên môn

Đ/c Tâm - Phương

Chiều

Ôn tập K12

Đ/c Tâm

6

Sáng

Ôn tập K12

Đ/c Nhàn- Phương

Chiều

Ôn tập K12

Đ/c Hưng - Phương

7

Sáng

Ôn tập K12

Đ/c Hưng - Phương

Chiều

Họp tổ chuyên môn xếp loại  Giáo viên cuối năm

Đ/c Hưng

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG                           

 

 

Nguyễn Văn Phương                    

 

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook