Lịch công tác tháng 5 năm 2021

                  SỞ GD & ĐT NGHỆ AN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4              Độc lập - Tự  do - Hạnh Phúc

Nghi Lộc, ngày 28 tháng 4 năm 2021                 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2021

  Dạy học, bổ trợ kiến thức, thực hiện một số công việc theo chỉ đạo cấp trên. Một số công việc trọng tâm khác như sau:

TT

TG

(S-C)

Nội dung công việc

Địa điểm

Tổ chức

Số người

tham gia

Người phụ trách

1

S 28/4

Họp cấp ủy, liên tịch thường kì tháng 5

P. HT

5

Đ/c Phương

2

C 28/4

Họp HĐ thường kì tháng 5

P. Hội đồng

81

Đ/c Phương

3

C 28/4

Sinh hoạt chi bộ

P. Hội đồng

13

Đ/c Phương

4

C 28/4

Họp GVCN, GVBM dạy K12

P. HĐ

40

Đ/c Phương

5

30-1/5

Nghỉ lễ theo lịch

 

 

Đ/c Hưng

6

C 3/5

Chăm sóc nghĩa trang LS huyện

NTLSH

300

Đ/c Thắng

7

5/5

Tư vấn ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Trực tuyến

 

Sở GD&ĐT

8

C 5/5

Đón đoàn đưa hài cốt các LS về nghĩa trang LS huyện

Theo KH

1200

Đ/c Thắng

9

C 5/5

Thi HSG cấp trường K10,11

P Thi

120

Đ/c Tâm

10

S 7/5

Tham dự lễ viếng các AHLS

NTLSH

100

Đ/c Thắng

11

C7+C8/5

Thi cuối kì 2-khối 12

P. Thi

 

Đ/c Tâm

12

C 12/5

Học Nghị quyết ĐH XIII

P. Hội đồng

81

Đ/c Thắng

13

C 12/5

Họp tổ, nhóm chuyên môn

P họp

81

Đ/c Tâm

14

S 15/5

Xét hạnh kiểm K12

Các lớp

 

Đ/c Hưng

15

S 17/5

Duyệt HK Khối 12

P.PHT

 

Đ/c Hưng

16

C15/5

Kiểm tra Hồ sơ 12 (việc thực hiện chương trình, sđb, …)

P. Họp số 1

5

Đ/c Tâm

17

19,20/5

Kiểm tra cuối kì 2 – Khối 10,11

P. Hội đồng

 

Đ/c Tâm

18

19,20,21

Thi thử tốt nghiệp THPT – Lần 3

P. Thi

K12

Đ/c Tâm

19

S 22/5

Xét hạnh kiểm K10,11

P. PHT

 

Đ/c Hưng

20

S23/5

Bầu cử đại biểu QH Khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Nơi cư trú

 

 

21

S 24/5

Duyệt HK Khối 10,11

P. PHT

 

Đ/c Hưng

22

C 25/5

Họp HĐ thi đua tập thể, cá nhân HS

P. HĐ

35

Đ/c Hưng

23

C 25/5

Kiểm tra HS chuyên môn cuối năm học

P. Họp số 1

15

Đ/c Tâm

24

S 26/5

Các tập thể cá nhân, hoàn thành đánh giá xếp loại; MC thông tư 20

 

 

Đ/c Hưng

25

C 26/5

Họp HĐGD cuối năm học

P. HĐ

81

Đ/c Phương

26

C 26/5

Họp tổ CM (đánh giá xếp loại cuối năm học)

P. Họp

81

Đ/c Hưng

27

S 27/5

Hội ý, tư vấn HT đánh giá xếp loại viên chức,…

P.HT

9

Đ/c Phương

28

S 29/5

Tổng kết năm học; lễ tri ân trưởng thành HS Khối 12.

Sân trường

1.400

Đ/c Hưng

29

29-30/5

Chuẩn bị CSVC các kì thi

phòng thi

 

Đ/c Thắng

30

S30/5

Họp HĐ thi đua, khen thưởng

P. HĐ

10

Đ/c Phương

GHI CHÚ:

- Nhiệm vụ trọng tâm: Ôn tập HS Khối 12; Thi HSG K10,11; Thi thử THPT QG;  Hoàn thành chương trình; Công tác đánh giá, xếp loại; thi đua khen thưởng; tổng kết năm học.

- Ngoài lịch trên, Hiệu trưởng có thể bổ sung điều chỉnh lịch cho phù hợp thực tế và thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của cấp trên.

  HIỆU TRƯỞNG              

 (đã ký)                    

                                                                                                                                           

  Nguyễn Văn Phương           

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook