Lịch công tác tháng 10 năm 2018

   SỞ GD & ĐT NGHỆ AN                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4                                                                         Độc lập - Tự  do - Hạnh Phúc

 

 Nghi Lộc, ngày 6 tháng 10 năm 2018                                                    

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018

  Dạy học, bổ trợ kiến thức, thực hiện một số công việc theo chỉ đạo cấp trên. Một số công việc trọng tâm khác như sau:

TT

Nội dung công việc

Địa điểm

Tổ chức

Số người

tham gia

Thời

 Gian (S-C)

Người phụ trách

1

Sinh hoạt chuyên môn chuyên đề “ Kỷ luật tích cực” cho giáo viên

P. Hội đồng

CB, GV

C1/10

C. Nhàn

2

Họp liên tịch (Tiết 2+3)

P. họp số 1

6

S 6/10

Đ/c Phương

3

Họp HĐ thường kỳ tháng 10

P. Hội đồng

84

C8/10

Đ/c Phương

4

Thi thử HSG khối 11 lần 1

P. học

48

C8/10

Đ/c Tâm

5

Giao lưu VH- VN- TDTT với Trường THPT Nghi Lộc 2 tại Trường THPT Nghi Lộc 2

Nghi lộc 2

80

C11/10

C. Đoàn

6

Họp phụ huynh có học sinh tham gia lớp trung cấp nghề tại trường

P. Hội đồng

160

S14/10

Đ/c Phương

7

Kiểm tra việc cập nhập điểm, thông tin học sinh tại phần mềm vndeu

P. Họp số 1

3

C19/10

Đ/c Nhàn

8

Mít tinh kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam “ Hội thi nữ sinh khéo tay hay làm” ( Tiết 1+2)

P. Hội đồng

 

    S 20/10

CĐoàn+ Đoàn trường

9

Tọa đàm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

P. Hội đồng

CB, GV, NV

C 20/10

C. Đoàn

10

Tham dự giải thi đấu TDTT toàn ngành

Huyện NL

CB, GV, NV

20-30/10

C. Đoàn

11

Họp phụ huynh toàn trường

Sân trường

Phụ huynh toàn trường

S 21/10

Đ/c Hưng

12

Họp tổ chuyên môn, Sinh hoạt chi bộ

P. Tổ

CB, GV, NV

S22/10

Đ/c Phương

13

NGLL: Tuyên truyền SKSS VTN năm học 2018-2019

Sân trường

HS Toàn trường

 

Đ/c Tâm

14

Hội thi “Ý tưởng sáng tạo” cho học sinh - Lần 1

P. Hội đồng

Toàn trường

C23/10

Đ/c Tâm

15

Họp liên tịch thường kỳ tháng 11

P. họp số 1

6

S27/10

Đ/c Phương

- Nhiệm vụ trọng tâm:  Dạy học, các hoạt động chào mừng ngày 20-10, hội thi ý tưởng sáng tạo của học sinh, họp phụ huynh học sinh.

- Ngoài lịch trên, Hiệu trưởng có thể bổ sung điều chỉnh lịch cho phù hợp thực tế và thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của cấp trên.

                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG                                     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nguyễn Văn Phương                            

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook