CÁC QUY ĐỊNH VỀ VIẾT SKKN

1. Công văn số 1412/SGD&ĐT-GDCN  _ V/v bổ sung quy định về SKKN

Tải về tại đây.

2. Quy định về viết SKKN ( Lược trích công văn số: 168/SGD&ĐT-GDCN ngày 29 tháng 01 năm 2010 của Sở GD- ĐT Nghệ an)

Tải về tại đây.

3. Mẫu cam kết về SKKN

Tải về tại đây.

4. Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại SKKN

Tải về tại đây.

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook