Lịch công tác tháng 8 năm 2019

       SỞ GD & ĐT NGHỆ AN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4                    Độc lập - Tự  do - Hạnh Phúc

  Nghi Lộc, ngày 08 tháng 08 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2019

  Dạy học, bổ trợ kiến thức, thực hiện một số công việc theo chỉ đạo cấp trên. Một số công việc trọng tâm khác như sau:

TT

Thời

 Gian (S-C)

Nội dung công việc

Địa điểm

Tổ chức

Số người

tham gia

Người phụ trách

1

S 12/8

Họp Liên tịch thường kỳ tháng 8

P. HT

6

Đ/c Phương

2

C 12/8

Họp BBT Kỷ yếu 20 năm

P. Tổ CM

12

Đ/c Nhàn

3

S 13/8

Họp Hội đồng trường (Từ 7h)

P. Họp số 1

11

Đ/c Phương

4

S 13/8

Họp Tổ trưởng chuyên môn (Từ 8h)

P. Họp số 1

7

Đ/c Nhàn

5

C 13/8

Họp Hội đồng giáo dục (từ 14h)

P. Hội đồng

82

Đ/c Phương

6

C 13/8

Họp Tổ chuyên môn (từ 15h)

p. Tổ CM

82

Đ/c Nhàn

7

S 16/8

Tập trung, nhận lớp HS K10

Lớp học

450

Đ/c Hưng

8

C 16/8

Họp tiểu ban Văn Nghệ - 20 năm TLT

P. Hội đồng

8

Đ/c Vinh

9

C 16-18/8

Tổng dọn vệ sinh, trồng hoa các khuôn viên (K10)

KV trường

450

Đ/c Vinh

10

S 17/8

Sinh hoạt chuyên đề: Phát triển năng lực HS trong DH

P. Hội đồng

GV

Chuyên gia

11

C 17/8

Hoàn chỉnh CSVC phục vụ năm học mới

Phòng học

30

Đ/c Thắng

12

17-18/8

Bảo trì, bảo dưỡng các phòng máy, lắp đặt máy chiếu

P. Chức năng

5

Ban CNTT

13

S 19/8

Tựu trường, học quy chế, tìm hiểu truyền thống NT

P Học

1236

Đ/c Hưng

14

C 19/8

Thi lại, đánh giá rèn luyện Hè

P. Hội đồng

 

Đ/c Nhàn

15

C19/8

Họp BCĐ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm TLT

P. Hội đồng

15

Đ/c Phương

16

S 20/8

Đánh giá phong trào đọc sách hè k11,12 (Cấp Lớp học), Bàn giao CSVC lớp học.

P. Học

K11-12

Đ/c Vinh

17

S 19-23/8

Tập huấn “phương pháp học sáng tạo” cho HS Khối 10

P. Hội đồng

450

Đ/c Tâm

18

C 21/8

Họp nhóm chuyên môn (trực tuyến)

P. Thi

82

Đ/c Nhàn

19

C 22/8

Họp GV tham dự kỳ thi GVG cấp Tỉnh - 2019

P. Hội đồng

17

Đ/c Nhàn

20

C 23/8

Gặp mặt GVBD, Đội tuyển HSG cấp Tỉnh K11

P. Hội đồng

40

Đ/c Tâm

21

23-24/8

Chấm điểm cuộc thi “ngày hè đọc sách” – cấp trường

P. Hội đồng

6

Đ/c Vinh

22

S 26/8

Chào cờ, Học TKB số 1

 

 

Đ/c Phương

23

C 26/8

Hội ý Hội đồng, Họp chi bộ thường kỳ tháng 8

P. Hội đồng

82

Đ/c Phương

24

C 28/8

Tham gia chung khảo “BCV giỏi cấp Huyện”

Huyện NL

8

Đ/c Thắng

25

S 30/8

Họp liên tịch thường kỳ tháng 9

P. HT

6

Đ/c Phương

26

C 30/8

Làm việc UBND Huyện về kế hoạch kỷ niệm 20 năm TLT

Huyện NL

6

LĐ Huyện

GHI CHÚ:

- Nhiệm vụ trọng tâm: Chuẩn bị CSVC lớp học, giúp đỡ HS khó khăn đến trường, tuần sinh hoạt tập thể

- Ngoài lịch trên, Hiệu trưởng có thể bổ sung điều chỉnh lịch cho phù hợp thực tế và thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của cấp trên.

HIỆU TRƯỞNG                     

(đã ký)                            

                                                                                                                                           

Nguyễn Văn Phương           

 

 

 

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook