Lịch công tác tuần năm học 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC

TỪ NGÀY 20 THÁNG 8  ĐẾN 25 THÁNG 8 NĂM 2018

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

 

Sáng

HS đến nhận lớp (GVCN), bàn giao CSVC – học quy chế (T. Hưng + ĐT), đăng kí đồng phục (C Nhàn), đăng kí học TC Nghề (C Tâm), tiếp nhận nguyện vọng chuyển lớp (C Thảo).

T. Phương

Chiều

Họp nhóm chuyên môn, thống nhất, chốt, phê duyệt PPCT – Hội ý GVBD HSG K11.

C. Nhàn

3

 

Sáng

Tuần sinh hoạt tập thể (theo lịch), lao động – VSMT

C. Nhàn

Chiều

Tuần sinh hoạt tập thể (theo lịch), lao động – VSMT

C. Tâm

4

 

Sáng

Tuần sinh hoạt tập thể (theo lịch), lao động – VSMT

C. Tâm

Chiều

Tuần sinh hoạt tập thể (theo lịch), lao động – VSMT

C. Tâm

5

 

Sáng

Tuần sinh hoạt tập thể (theo lịch), lao động – VSMT- Công bố TKB số 1

C. Nhàn

Chiều

Tuần sinh hoạt tập thể (theo lịch), lao động – VSMT

T. Phương

6

 

Sáng

Tuần sinh hoạt tập thể (theo lịch), lao động – VSMT

C. Tâm 

Chiều

Lao động, VSMT

C. Tâm

7

Sáng

Sửa chữa CSVC chuẩn bị điều kiện dạy – học

T. Hưng

Chiều

Sửa chữa CSVC chuẩn bị điều kiện dạy – học

T. Hưng

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

   HIỆU TRƯỞNG                                      

 

  Nguyễn Văn Phương                              

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook