Cơ cấu tổ chức Tổ KHTN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Nghi Lộc, ngày 15 tháng 9 năm 2017

CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH GHI CHÚ
1 Lê Văn An Tổ trưởng  
2 Nguyễn Trọng Thạch Giáo viên Lý  
3 Trần Thu Thuỷ Giáo viên Lý  
4 Phạm Hồng Trường Giáo viên Lý  
5 Nguyễn Đình Việt Giáo viên Lý  
6 Trần Huyền Nhung Giáo viên Lý  
7 Bùi Quốc Dũng Giáo viên Lý  
8 Lê Thanh Vinh Giáo viên Lý  
9 Nguyễn Thị Hồng Tổ phó  
10 Lê Diệu Huyền Giáo viên Hóa  
11 Lương Thị Hằng Giáo viên Hóa  
12 Nguyễn Thị Trang Giáo viên Hóa  
13 Phạm Sỹ Hoà Giáo viên Hóa  
14 Ng Thị Thanh Huyền Giáo viên Hóa  
15 Phạm Thị Oanh Giáo viên Hóa  
16 Nguyễn Văn Trí Giáo viên C. Nghệ  
17 Tôn Nữ Thùy Trang Giáo viên C. Nghệ  

HIỆU TRƯỞNG                                

 

 

Nguyễn Văn Phương                           

Tags:

Bài viết khác

  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook