Cơ cấu tổ chức Tổ KHTN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM HỌC 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Lê Văn An

Tổ trưởng

 

2

Nguyễn Trọng Thạch

Giáo viên Lý

 

3

Trần Thu Thuỷ

Giáo viên Lý

 

4

Phạm Hồng Trường

Giáo viên Lý

 

5

Nguyễn Đình Việt

Giáo viên Lý

 

6

Trần Huyền Nhung

Giáo viên Lý

 

7

Bùi Quốc Dũng

Giáo viên Lý

 

8

Lê Thanh Vinh

Giáo viên Lý

 

9

Nguyễn Thị Hồng

Tổ phó

 

10

Lê Diệu Huyền

Giáo viên Hóa

 

11

Lương Thị Hằng

Giáo viên Hóa

 

12

Nguyễn Thị Trang

Giáo viên Hóa

 

13

Phạm Sỹ Hoà

Giáo viên Hóa

 

14

Ng Thị Thanh Huyền

Giáo viên Hóa

 

15

Phạm Thị Oanh

Giáo viên Hóa

 

16

Nguyễn Văn Trí

Giáo viên C. Nghệ

 

17

Tôn Nữ Thùy Trang

Giáo viên C. Nghệ

 

18

Lê Thanh Dũng

Tổ phó

 

19

Nguyễn Thuỳ D­ương

Giáo viên Sinh học

 

20

Tr. Thị Xuân Thắm

Giáo viên Sinh học

 

21

Nguyễn Thị Tâm

Giáo viên Sinh học

 

22

Trần Thị Thủy

Giáo viên C. Nghệ

 

                           

                          

Tags:

Bài viết khác

  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook