Lịch công tác tháng 5 năm 2018

    SỞ GD & ĐT NGHỆ AN                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4                                                      Độc lập - Tự  do - Hạnh Phúc

 

Nghi Lộc, ngày 02 tháng 05 năm 2018  

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2018

  Dạy học, bổ trợ kiến thức, ôn thi THPT QG, thực hiện một số công việc theo chỉ đạo cấp trên. Một số công việc trọng tâm khác như sau:

TT

Nội dung công việc

Địa điểm

Tổ chức

Số người

tham gia

Thời

Gian (S-C)

Người phụ trách

1

Nghĩ Lễ (1/5)

 

 

 

 

2

Kiểm tra chéo Hồ sơ thi THPT Quốc gia

THPT Nghi Lộc 2

6

C 03/05

Đ/c Phương

3

Thi GVG cấp trường (v2)

P. Hội đồng

24

C04/05

Đ/c Nhàn

4

Họp Liên tịch

P. HT

7

S05/05

Đ/c Phương

5

Vệ sinh môi trường tại Nghĩa trang LS Huyện

NT-LS huyện

K10-K11

C10/05

Đ/c Tâm

6

NGLL: Tri ân tại nghĩa trang LS Huyện

NT-LS huyện

Toàn trường

C12/05

Đ/c Thắng

7

Thi HSG cấp trường K10

P. Thi

 

C12-13/05

Đ/c Tâm

8

Họp HĐ giáo dục, sinh hoạt chi bộ

P. Hội đồng

 

C14/05

Đ/c Phương

9

Duyệt hạnh kiểm K12

 

 

C15/05

Đ/c Hưng

10

Giao ban CĐ cơ sở

THPT NDT

 

 

Đ/c An

11

Thi học kỳ K10-11

 

K10-11

16-17/05

Đ/c Nhàn

12

Họp HĐ thi đua cá nhân, lớp K12

P. Hội đồng

14

C17/05

Đ/c Hưng

13

Họp Phụ huynh cuối năm

Sân trường

 

C20/05

Đ/c Hưng

14

Họp tổ CM

P. Tổ CM

 

C21/05

Đ/c Nhàn

15

Duyệt HK khối 10-11

 

 

C23/05

Đ/c Hưng

16

Họp HĐ thi đua cá nhân, tập thể lớp K10-K11

P. Hội đồng

35

C25/05

Đ/c Hưng

17

Đánh giá công tác BDTX

P. Các tổ

 

 

Đ/c tâm

18

Thi thử THPT QG Lần 3

 

Khối 12

25-29/05

Đ/c Tâm

19

Lễ trưởng thành và tri ân HS K12

Sân trường

Khối 12

C25/05

Đ/c Hưng

20

Tổng kết năm học 2018-2019

Sân trường

Toàn trường

S31/05

Đ/c Phương

- Nhiệm vụ trọng tâm: Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối năm, tổng kết năm học, thi thử THPT QG

- Ngoài lịch trên, Hiệu trưởng có thể bổ sung điều chỉnh lịch cho phù hợp thực tế và thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của cấp trên.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG                       

                  

 Nguyễn Văn Phương                                                           

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook