Cơ cấu tổ chức Tổ KHXH

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM HỌC

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Huyền

Tổ trưởng

 

2

Vũ Thị Minh Châu

Tổ phó

 

3

Bùi Thị Hồng Nguyên

Giáo viên Địa lí

 

4

Đặng Thị Hoa Ph­ượng

Giáo viên Địa lí

 

5

Võ Thị Loan

Giáo viên Địa lí

 

6

Phùng Thị Tú

Giáo viên GDCD

 

7

Chế Thị Thanh An

Giáo viên GDCD

 

8

Lê Thị Thành

Giáo viên Lịch Sử

 

9

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giáo viên Lịch Sử

 

10

Nguyễn Thị Hải

Giáo viên Lịch Sử

 

11

Nguyễn Hồng Thắng

Tổ phó

 

12

Lê Thanh Quý

Giáo viên Thể dục

 

13

Lê Nguyên Giáp

Giáo viên Thể dục

 

14

Lê Văn Chung

Giáo viên Thể dục

 

15

Nguyễn Tuấn Anh

Giáo viên QP-AN

 

16

Trần Quốc Hùng

Giáo viên QP-AN

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG                     

                

Tags:

Bài viết khác

  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook