Cơ cấu tổ chức Tổ KHXH

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Nghi Lộc, ngày 15 tháng 9 năm 2017

CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Huyền Tổ trưởng  
2 Vũ Thị Minh Châu Tổ phó  
3 Bùi Thị Hồng Nguyên Giáo viên Địa lí  
4 Đặng Thị Hoa Ph­ượng Giáo viên Địa lí  
5 Võ Thị Loan Giáo viên Địa lí  
6 Phùng Thị Tú Giáo viên GDCD  
7 Chế Thị Thanh An Giáo viên GDCD  
8 Lê Thị Thành Giáo viên Lịch Sử  
9 Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên Lịch Sử  
10 Nguyễn Thị Hải Giáo viên Lịch Sử  

HIỆU TRƯỞNG                                

 

 

Nguyễn Văn Phương                       

Tags:

Bài viết khác

  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook