Cơ cấu tổ chức Tổ Toán - Tin

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM HỌC

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH GHI CHÚ
1 Phạm Hoàng Quyền Tổ trưởng  
2 Trần Thị Thủy Tổ phó  
3 Lê Thu Hương Giáo viên Toán  
4 Hoàng Hương Huyền Giáo viên Toán  
5 Đinh Thuý Nhung Giáo viên Toán  
6 Hồ Thị Thanh Giáo viên Toán  
7 Nguyễn Trung Hải Giáo viên Toán  
8 Nguyễn Thanh Hà Giáo viên Toán  
9 Hoàng Thị Thành Giáo viên Toán  
10 Hoàng Thị Hằng Giáo viên Toán  
11 Nguyễn Ngọc Hoàng Giáo viên Toán  
12 Cao Ngọc Lưu Giáo viên Tin  
13 Nguyễn Sỹ Quốc Giáo viên Tin  
       

HIỆU TRƯỞNG                                                         

                                   

Tags:

Bài viết khác

  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook