Cơ cấu tổ chức Tổ Toán - Tin

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Nghi Lộc, ngày 15 tháng 9 năm 2017

CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH GHI CHÚ
1 Nguyễn Trung Hải Tổ trưởng  
2 Nguyễn Thanh Bang Tổ phó  
3 Lê Thu Hương Giáo viên Toán  
4 Hoàng Hương Huyền Giáo viên Toán  
5 Đinh Thuý Nhung Giáo viên Toán  
6 Hồ Thị Thanh Giáo viên Toán  
7 Hoàng Thanh Thảo Giáo viên Toán  
8 Nguyễn Thanh Hà Giáo viên Toán  
9 Hoàng Thị Thành Giáo viên Toán  
10 Hoàng Thị Hằng Giáo viên Toán  
11 Nguyễn Sỹ Quốc Giáo viên Tin  
12 Cao Ngọc Lưu Giáo viên Tin  
13 Lê Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Tin  
14 Trần Thị Thủy Giáo viên Tin  

HIỆU TRƯỞNG                                                         

 

 

Nguyễn Văn Phương                                                

Tags:

Bài viết khác

  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook