Lịch công tác tuần 1 năm học 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 01 TỪ NGÀY 27 THÁNG 8 ĐẾN 01 THÁNG 9 NĂM 2018

 

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

 

Sáng

Chào cờ, Dạy học (TKB số 1)

Đ/c Phương

Chiều

 

Đ/c Phương

3

 

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Đại Hội CĐGV (từ 14h)

Đ/c Nhàn

4

 

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Đại hội chi đoàn – Lớp (từ 14h-16h)

Đ/c Nhàn

5

 

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

 

Đ/c Tâm

6

 

Sáng

Dạy học, BGH (Tiết 3,4)

Đ/c Nhàn

Chiều

 

Đ/c Hưng

7

Sáng

Dạy học, Hội ý GVCN (T4), Hội ý nhóm trưởng CM (T3+4) PH số 1

Đ/c Hưng

Chiều

 

Đ/c Hưng

CN

Sáng

  Nghỉ Lễ  (Nghỉ bù thứ 2 ngày 3/9)

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG                                            

 

 

    Nguyễn Văn Phương                                    

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook