Lịch công tác tháng 11 năm 2017

   

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4    Độc lập - Tự  do - Hạnh Phúc
  Nghi Lộc, ngày 28  tháng 10  năm 2017

                                            LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017

  Dạy học, bổ trợ kiến thức, thực hiện một số công việc theo chỉ đạo cấp trên. Một số công việc trọng tâm khác như sau:

TT

Nội dung công việc

Địa điểm

Tổ chức

Số người

tham gia

Thời

 Gian (S-C)

Người phụ trách

1

Họp liên tịch

P. Hội đồng

6

S 27/10

Đ/c Phương

2

Họp chi bộ

P. Hội đồng

48

30/10

Đ/c Phương

3

Họp hội đồng thường kỳ tháng 11

P. Hội đồng

85

C 30/10

Đ/c Phương

4

San lấp mặt bằng SVĐ

SVĐ

200

1-5/11

Đ/c Hưng

5

Thay mặt bảng một số lớp học

Phòng học

5

1-5/11

Đ/c Hưng

6

Tham dự Đại hội TDTT cấp Huyện

SVĐ Huyện

52

S 6/11

Đ/c Thắng C

7

Kiểm tra HS chuyên môn, sử dụng thiết bị dạy học, SĐB, điểm trên mạng

P. Hội đồng

10

C 6/11

Đ/c Nhàn

8

GDNGLL - chủ đề: phòng cháy chữa cháy, phòng chống Ma túy

Sân trường

HS: Toàn trường

C 6/11

Đ/c Tâm

9

Tham dự chung kết cuộc thi “Thanh niên với ATGT”

TP Vinh

30

7-9/11

Đ/c Hưng

10

Học bù TKB thứ 7 (18/11/2017)

 

Toàn trường

C11/11

Đ/c Nhàn

11

Khai mạc Hội khỏe phù đổng Cấp trường

Sân trường

300

 12/11

Đ/c Hưng

12

Hội ý Hội đồng, Họp tổ CM

P. Hội đồng

85

S 13/11

Đ/c Nhàn

13

Mít tinh kỷ niệm ngày NGVN 20/11

Sân trường

Toàn trường

S 18/11

Đ/c Hưng

14

Họp chi ủy

P. Hội đồng

5

C21/11

Đ/c Phương

15

Tổng kết công tác Đảng năm 2017

P. Hội đồng

48

C 24,27/11

Đ/c Phương

16

Nghiệm thu sản phẩm sáng tạo KHKT

P. Hội đồng

8

C 27/11

Đ/c Phương

17

Họp tổ, nhóm chuyên môn

P. các tổ

85

C 27/11

Đ/c Nhàn

18

Họp liên tịch

P. Hội đồng

7

S 29/11

Đ/c Phương

19

Sửa chữa CSVC lớp học

P. Học

 

23-27/11

Đ/c Hưng

- Nhiệm vụ trọng tâm: Bồi dưỡng HSG, Hội nghị CNVC, Sinh hoạt chuyên đề, Xây dựng, trang bị CSVC, Phân luồng hướng nghiệp.

- Ngoài lịch trên, Hiệu trưởng có thể bổ sung điều chỉnh lịch cho phù hợp thực tế và thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của cấp trên.

                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG                              

                                                                                                                                        (đã ký)                                    

                                                                                                                                             Nguyễn Văn Phương                         

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook