Lịch công tác tháng 1 năm 2020

     SỞ GD & ĐT NGHỆ AN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4            Độc lập - Tự  do - Hạnh Phúc

      Nghi Lộc, ngày 30 tháng 12 năm 2019    

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM 2020

  Dạy học, bổ trợ kiến thức, thực hiện một số công việc theo chỉ đạo cấp trên. Một số công việc trọng tâm khác như sau:

TT

Thời

 Gian (S-C)

Nội dung công việc

Địa điểm

Tổ chức

Số người

tham gia

Người phụ trách

1

S 28/12

Họp Liên tịch tháng 1

P. HT

5

Đ/c Hưng

2

 30-31/12

Khảo sát học kỳ I

Trường

 

Đ/c Nhàn

3

C 03/01

Hội nghị giao ban ANTH

Q. Lưu

 

Đ/c Hưng

 

C 04/ 01

Tập đồng diễn HKPĐ cụm 3

SVĐ

 

BCĐ

4

S 09/01

Hoàn thành điểm học kỳ I, tổng kết thi đua

P. Hội đồng

 

Đ/c Nhàn

5

S 10/01

Duyệt HK 3 khối

 

 

Đ/c Hưng

6

S 12//01

Họp phụ huynh HKI

P. học

 

Đ/c Hưng

7

17-18/01

Thi thử TN THPT quốc gia K12

P. học

 

Đ/c Tâm

8

20-29/1

Nghỉ Tết nguyên đán

P. Họp số 1

10

Đ/c Hưng

GHI CHÚ:

 HIỆU TRƯỞNG            

(đã ký)                     

                                                                                                                                           

 Nguyễn Văn Phương           

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook