Lịch công tác tuần 37 năm học 2017-2018

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 37 TỪ NGÀY 7 THÁNG 5  ĐẾN 13 THÁNG 05 NĂM 2018

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

 

Sáng

Chào cờ, Dạy học

T. Hưng – T Phương

Chiều

Bổ trợ kiến thức, Học bù

C. Nhàn

3

 

Sáng

Dạy học

C. Tâm  – T Phương

Chiều

Bổ trợ kiến thức, Học bù

C. Tâm

4

 

Sáng

Dạy học

C. Nhàn – T Phương

Chiều

Bổ trợ kiến thức, Học bù

C. Nhàn

5

 

Sáng

Dạy học

C. Nhàn – T Phương

Chiều

Khối 10, 11 lao động, Khối 12 bổ trợ kiến thức

C. Tâm

6

 

Sáng

Dạy học

C. Tâm  – T Phương

Chiều

Bổ trợ kiến thức

C. Tâm

7

Sáng

Dạy học; Giao ban GVCN (T4)

T. Phương

Chiều

Hoạt động NGLL tri ân tại Nghĩa Trang Liệt sỹ Huyện

C. Nhàn

CN

Sáng

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

   HIỆU TRƯỞNG                                

 

    Nguyễn Văn Phương                       

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook