Cơ cấu tổ chức Công Đoàn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM HỌC

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH GHI CHÚ
1 Lê Thanh Vinh Chủ tịch công đoàn  
2 Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó Chủ tịch CĐ  

Và 83 thành viên Công đoàn                                                                                           

   HIỆU TRƯỞNG                                                           

                                           

 

Tags:

Bài viết khác

  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook