Cơ cấu tổ chức Công Đoàn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Nghi Lộc, ngày 15 tháng 9 năm 2016

CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM HỌC 2016-2017

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH GHI CHÚ
1 Lê Văn An Chủ tịch công đoàn  
2 Nguyễn Thị Lan Hương Phó Chủ tịch CĐ  

Và 84 thành viên Công đoàn                                                                                           

   HIỆU TRƯỞNG                                                           

 

Nguyễn Văn Phương                                                  

 

Tags:

Bài viết khác

  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook