Lịch công tác tháng 01 năm 2018

   SỞ GD & ĐT NGHỆ AN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4                                         Độc lập - Tự  do - Hạnh Phúc

 

Nghi Lộc, ngày 02 tháng 01 năm 2018          

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2018

  Dạy học, bổ trợ kiến thức, thực hiện một số công việc theo chỉ đạo cấp trên. Một số công việc trọng tâm khác như sau:

TT

Nội dung công việc

Địa điểm

Tổ chức

Số người

tham gia

Thời

 Gian (S-C)

Người phụ trách

1

Gặp mặt HS tham dự HKPĐ (tiết 3)

P. Hội đồng

95

S03/01

Đ/c Hưng

2

Gặp mặt GVBD+ Phụ huynh + Đội tuyển HSG cấp Tỉnh

P. Hội đồng

38

C9/01

Đ/c Tâm

3

Tham dự HKPĐ cấp Huyện

Huyện

95

5-8/01

Đ/c Hưng

4

Lao động tại đền Đức Vua

Xã Nghi Xá

230

C05/01

Đ/c Tâm

5

Xét hạnh kiểm các lớp (tiết 5)

Các lớp

Toàn trường

S 06/01

Đ/c Phương

6

Công bố kết quả kiểm tra cuối kỳ 1

 

 

S 08/01

Đ/c Nhàn

7

Hội ý Hội đồng, sinh hoạt Tổ CM

P. Hội đồng

 

    C 08/01

Đ/c Phương

8

Hoàn thành điểm, BC chủ nhiệm Học kỳ 1

 

 

S 10/01

Đ/c Nhàn

9

Họp Hội đồng thi đua các lớp Học kỳ 1

P. Hội đồng

36

C 11/01

Đ/c Tâm

10

Kiểm tra Hồ sơ CM Lần 2

P. Hội đồng

18

C 13/01

Đ/c Nhàn

11

Đánh giá công tác chủ nhiệm HK 1

P. Chờ

5

C 13/01

Đ/c Hưng

12

Họp PH học sinh Học kỳ 2

STr, các lớp

Toàn trường

S 14/01

Đ/c Phương

13

Sơ kết Học kỳ 1 ( Tiết 1,2), Học TKB học kỳ 2

Sân trường

Toàn trường

S 15/01

Đ/c Phương

14

Họp tổ CM xét thi đua cá nhân HK 1

Các tổ

 

C 15/01

Đ/c Nhàn

15

Thi thử HSG Liên trường

Phòng học

60

    C 16/01

Đ/c Tâm

16

Họp HĐ thi đua tập thể, cá nhân HK 1

P. Hội đồng

12

    C 18/01

Đ/c Phương

17

Báo cáo tiến độ đúc rút SKKN năm học 2017-2018

P. Hội đồng

12

    C 22/01

Đ/c Tâm

18

Thi hát dân ca Cấp trường

P. Hội đồng

7

C 23/01

Đ/c Tâm

19

Chốt DS học sinh đăng ký thi thử THPT QG Lần 1

 

 

S 27/01

Đ/c Thảo

- Nhiệm vụ trọng tâm: Bồi dưỡng HSG, tham dự HKPĐ, Thi sáng tạo KHKT, ôn thi KSCL học kỳ I, Thi KSCL học kỳ I.

- Ngoài lịch trên, Hiệu trưởng có thể bổ sung điều chỉnh lịch cho phù hợp thực tế và thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của cấp trên.

                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG                         

                                                                                                                                        (đã ký)                             

                                                                                                                                             Nguyễn Văn Phương                  

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook