Lịch công tác tuần 8 năm học 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 8 TỪ NGÀY 14 THÁNG 10 ĐẾN 20THÁNG 10 NĂM 2019

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Chào cờ, Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm

Đ/c Hưng

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn

Chiều

Hoạt động NGLL giáo dục pháp luật- ATGT

Đ/c Nhàn

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn

Chiều

Học thêm

Đ/c Hưng

7

Sáng

Dạy học, Mít tinh kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Đ/c Hưng

Chiều

Các hoạt động VHVN, TDTT ngày 20/10

Đ/c Nhàn

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook