Lịch công tác tuần 5 năm học 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 5 TỪ NGÀY 23 THÁNG 9 ĐẾN 29THÁNG 9 NĂM 2019

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Chào cờ, Dạy học, bàn giao sinh hoạt đoàn 2 chiều

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm

Đ/c Hưng

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn

Chiều

Học nghề PT

Đ/c Nhàn

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn

Chiều

Học thêm

Đ/c Hưng

7

Sáng

Dạy học, Họp chi hội trưởng ( T2+3), Họp liên tịch thường kỳ tháng 10 (T4+5)

Đ/c Phương

Chiều

Họp Hội đồng thường kỳ tháng 10

Đ/c Nhàn

CN

Sáng

Họp phụ huynh toàn trường

 

Chiều

Chuyên đề: NCKH, đúc rút SKKN năm học 2019-2020

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng                    

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook