Lịch công tác tháng 4 năm 2018

    SỞ GD & ĐT NGHỆ AN                                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4                                                                 Độc lập - Tự  do - Hạnh Phúc

 Nghi Lộc, ngày 02 tháng 04 năm 2018             

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2018

  Dạy học, bổ trợ kiến thức, thực hiện một số công việc theo chỉ đạo cấp trên. Một số công việc trọng tâm khác như sau:

TT

Nội dung công việc

Địa điểm

Tổ chức

Số người

tham gia

Thời

Gian (S-C)

Người phụ trách

1

BC các tiêu chuẩn xây dựng chuẩn QG

P. Hội đồng

6

S02/4

Đ/c Phương

2

Họp Liên tịch thường kỳ tháng 4

P. Hội đồng

7

S 02/4

Đ/c Phương

3

Tập huấn đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng SH Tổ CM

P. Hội đồng

Toàn trường

C02/04

Đ/c Phương

4

Lễ kết nạp Đoàn

P. Hội đồng

 

C4/04

Đ/c Thắng

5

Hoạt động hướng nghiệp (Lớp t1-3; t4 sân trường)

Lớp, Sân trường

HS Toàn trường

C 5/04

Đ/c Tâm

6

Hoạt động trải nghiệm: K10 các nghề ở địa phương; K11-12 các di tích LS

Nghệ An, Hà Tĩnh

HS Toàn trường

8/04

Đ/c Tâm

7

Họp Hội đồng thường kỳ tháng 4

P. Hội đồng

84

C09/04

Đ/c Phương

8

Kiểm tra việc thực hiện KHDH + Ma trận đề các môn

P. Hội đồng

7

C10/04

Đ/c Nhàn

9

Thi Nghề PT

 

 

11-12/04

Đ/c Tâm

10

Kiểm tra việc thực hiện SH chuyên đề các tổ+ BB Họp tổ, cá nhân

P. Hội đồng

8

C13/04

Đ/c Nhàn

11

Kiểm tra việc thực hiện xây dựng bài học chủ đề, tiết dạy minh họa

P. Hội đồng

7

C14/04

Đ/c Phương

12

BC việc thực hiện trải nghiệm, kết quả đánh giá

P. Hội đồng

Văn, Sử, Địa

S14/04

Đ/c Tâm

13

Họp tổ CM: Sinh hoạt chuyên đề 2 (năm học 2017-2018)

P. Tổ CM

78

C16/04

Đ/c Nhàn

14

Kiểm tra việc thực hiện QCCM: SĐB, LBG, Sổ điểm, Sổ điểm trên máy, HB

P. Hội đồng

7

C17/04

Đ/c Nhàn

15

Kiểm tra, rà soát Hồ sơ chuẩn Quốc gia

P. Hội đồng

20

C18/04

Đ/c Hưng

16

Tổng vệ sinh toàn trường, lớp học

 

 

C18/04

Đ/c Tâm

17

Chuyển phòng làm việc, trang bị CSVC phòng chức năng

Nhà Hiệu bộ

4 Lớp

C20/04

Đ/c Hưng

18

Thi thử THPT Quốc gia (đợt 2)

Phòng học

400

21-22/4

Đ/c Tâm

19

Họp liên tịch (tiết 3)

P. Hội đồng

 

21/04

Đ/c Phương

20

Rà soát công tác chuẩn bị cho thẩm định chuẩn QG

 

Các Bộ phận

23/04

Đ/c Phương

21

Đón đoàn thẩm định chuẩn QG

P. Hội đồng

Toàn trường

C24/04

Đ/c Phương

22

Thi GVG Cấp trường

 

 

26-28/04

Đ/c Nhàn

- Nhiệm vụ trọng tâm: Thi Nghề, trang bị phòng chức năng; chuẩn bị cho công tác thẩm định chuẩn QG

- Ngoài lịch trên, Hiệu trưởng có thể bổ sung điều chỉnh lịch cho phù hợp thực tế và thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của cấp trên.

                                                                                                                                                                   

 HIỆU TRƯỞNG                

 

 

Nguyễn Văn Phương        

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook