Lịch công tác tuần 4 năm học 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 4 TỪ NGÀY 28 THÁNG 9 ĐẾN 04 THÁNG 10 NĂM 2020

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Chào cờ, Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm, Kiểm tra nội bộ: Công tác tuyển sinh, Thiết bị dạy học môn QPAN

Đ/c Tâm

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Thắng

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

HĐ ngoài giờ lên lớp, Kiểm tra tài chính

Đ/c Hưng

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm, Kiểm tra tài chính

Đ/c Thắng

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

7

Sáng

Hội nghị CBCCVC năm học 2020-2021

Đ/c Thắng

Chiều

 

Đ/c Thắng

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

 HIỆU TRƯỞNG            

                                                                                                                                                                                               

Nguyễn Văn Phương     

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook