Lịch công tác tháng 8 năm 2017

   SỞ GD & ĐT NGHỆ AN                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4                                                              Độc lập - Tự  do - Hạnh Phúc


  Nghi Lộc, ngày  01  tháng 8  năm 2017            

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2017

  Tập huấn theo lịch của sở GD&ĐT, thực hiện một số công việc theo chỉ đạo cấp trên. Một số công việc trọng tâm khác như sau:

TT

Nội dung công việc

Địa điểm

Tổ chức

Số người

tham gia

Thời

 Gian (S-C)

Người phụ trách

1

Họp tập thể lãnh đạo

P. Hội đồng

6

S 31/7

Đ/c Phương

2

Họp tổ Văn phòng đầu năm học 2017-2018

P. Hội đồng

7

S 5/8

Đ/c Thảo

3

Triển khai cuộc thi “An toàn giao thông”

Nhà trường

20

S 8/8

Đ/c Thắng C

4

Họp tổ chuyên môn, phân công chuyên môn, PPCT

P. các tổ

Toàn trường

S 15/8

Đ/c Nhàn

5

Thi lại HS Khối 10 lên K11; K11 lên K12

Phòng thi

 

S 16/8

Đ/c Nhàn

6

Tham dự Đại hội TDTT xã Nghi Xá

SVĐ xã Nghi Xá

85 ĐVTN

C15-S 16/8

Đ/c Vinh

7

Chấm thi lại, đánh giá rèn luyện Hè

P. Hội đồng

 

S 17/8

Đ/c Nhàn, đ/c Hưng

8

Kiểm tra việc khắc phục nhược điểm Hồ sơ (năm học 2016-2017)

P. Hội đồng

5

S17/8

Đ/c Nhàn

9

Họp hội đồng xét lên lớp, Hội nghị triển khai công tác chủ nhiệm năm học 2017-2018

P. Hội đồng

38

S18/8

Đ/c Hưng

10

Tập trung HS Khối 10

385

GVCN K10

S19/8

Đ/c Phương

11

Chuẩn bị CSVC Lớp học, các phòng ban cho năm học mới

 

3 lớp, các đc ban CSVC, phụ trách các phòng

21-22/8

BGH, ban CSVC

12

Họp cấp ủy mở rộng (7h-9h); BGH từ 9h

 

 

S22/8

Đ/c Phương

13

Tựu trường (Học quy chế; vệ sinh lớp học; SH Lớp; nhận phân công VS khu vực năm học 2017-2018). Hội ý hội đồng giáo dục từ 9h30

Nhà trường

GV, HS Toàn trường

S23/8

BGH

14

Lao động, Tuần sinh hoạt tập thể, Đại hội các chi đoàn, Làm phù hiệu cho toàn thể HS

Nhà trường

 

23-28/8

BGH

- Nhiệm vụ trọng tâm: phân công chuyên môn, Hội nghị GVCN, tựu trường, chuẩn bị CSVC đầu năm, Hồ sơ chuẩn Quốc gia.

- Ngoài lịch trên, Hiệu trưởng có thể bổ sung điều chỉnh lịch cho phù hợp thực tế và thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của cấp trên.

                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG                           

 

 

                                                                                                                                             Nguyễn Văn Phương            

Tải về tại đây          

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook