Lịch công tác tháng 10 năm 2017

           SỞ GD & ĐT NGHỆ AN                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4                                                          Độc lập - Tự  do - Hạnh Phúc

 Nghi Lộc, ngày  01  tháng 10  năm 2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017

  Dạy học, bổ trợ kiến thức, thực hiện một số công việc theo chỉ đạo cấp trên. Một số công việc trọng tâm khác như sau:

TT

Nội dung công việc

Địa điểm

Tổ chức

Số người

tham gia

Thời

 Gian (S-C)

Người phụ trách

1

Họp liên tịch mở rộng

P. Hội đồng

6

S 01/10

Đ/c Phương

2

Hội nghị CB, GV, NV năm học 2017-2018

P. Hội đồng

Toàn trường

S 6/10

Đ/c Phương

3

Bàn giao sinh hoạt đoàn 2 chiều

P. Hội đồng

20

S 9/10

Đ/c Thắng

4

Sinh hoạt tổ CM

P. Các tổ

CB, GV, NV

C 9/10

Đ/c Nhàn

5

Ngoại giờ lên lớp Tháng 9-10

Sân trường

Toàn trường

C 9/10

Đ/c Tâm

6

Phân luồng, hướng nghiệp HS

 

 

9-12/10

Đ/c Tâm

7

Sửa chữa, mở rộng nhà xe GV

Nhà trường

 

9-19/10

Đ/c Hưng

8

Tổng hợp công tác XHH-GD

 

 

S 10/9

Đ/c Hưng

9

Thi tuyển đội tuyển HSG cấp tỉnh K11

P. Học

 

S 10/10

Đ/c Tâm

10

Thi công làm nhà vệ sinh HS

 

 

 

Đ/c Hưng

11

Thảo luận, đánh giá, góp ý các sản phẩm sáng tạo KHKT, SKKN

P. Hội đồng

 

C 14/10

Đ/c Tâm

12

Họp chi bộ

P. Hội đồng

49

C 16/10

Đ/c Phương

13

Họp Hội đồng

P. Hội đồng

85

C 16/10

Đ/c Phương

14

Đại hội Đoàn trường

P. Hội đồng

 

S 18/10

Đ/c Thắng C

15

Sinh hoạt chuyên đề đổi mới PP DH

P. Tổ CM

Toàn trường

C 23/10

Đ/c Nhàn

16

Sửa chữa CSVC lớp học

P. Học

 

23-27/10

Đ/c Thắng

17

Kiểm tra HS chuyên môn nửa đầu kỳ I

Ban CM

 

C 30/10

Đ/c Nhàn

- Nhiệm vụ trọng tâm: Bồi dưỡng HSG, Hội nghị CNVC, Sinh hoạt chuyên đề, Xây dựng, trang bị CSVC, Phân luồng hướng nghiệp.

- Ngoài lịch trên, Hiệu trưởng có thể bổ sung điều chỉnh lịch cho phù hợp thực tế và thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của cấp trên.

                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG                                     

 

Nguyễn Văn Phương                    

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook