Lịch công tác tuần 8 năm học 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 08 TỪ NGÀY 15 THÁNG 10 ĐẾN 21 THÁNG 10 NĂM 2018

 

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

 

Sáng

Chào cờ, Dạy học

Đ/c Hưng - Phương

Chiều

Bồi dưỡng HSG, Bổ trợ kiến thức,  Học nghề PT, Lao động Đền Đức Vua

Đ/c  Nhàn

3

 

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm  - Phương

Chiều

Bồi dưỡng HSG, Bổ trợ kiến thức,  Học nghề PT

Đ/c Tâm

4

 

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn - Phương

Chiều

Bổ trợ kiến thức,  Học nghề PT

Đ/c Nhàn

5

 

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm - Phương

Chiều

Bổ trợ kiến thức,  Học nghề PT

Đ/c Tâm

6

 

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn- Phương

Chiều

Bổ trợ kiến thức,  Học nghề PT

Đ/c Hưng - Phương

7

Sáng

Mít tinh kỷ niệm ngày 20/10 ( T1+T2), Dạy học, Giao ban GVCN (T4)

Đ/c Hưng - Phương

Chiều

Tọa đàm CB, GV, NV ngày 20/10

Đ/c Hưng

CN

Sáng

Họp phụ huynh học sinh toàn trường

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

 

HIỆU TRƯỞNG                                                      

 

 

    Nguyễn Văn Phương                                           

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook