Lịch công tác tháng 10 năm 2019

       SỞ GD & ĐT NGHỆ AN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4              Độc lập - Tự  do - Hạnh Phúc               

 Nghi Lộc, ngày 30 tháng 09 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2019

  Dạy học, bổ trợ kiến thức, thực hiện một số công việc theo chỉ đạo cấp trên. Một số công việc trọng tâm khác như sau:

TT

Thời

 Gian (S-C)

Nội dung công việc

Địa điểm

Tổ chức

Số người

tham gia

Người phụ trách

1

S 28/9

Họp Liên tịch tháng 10; Họp Chi hội trưởng PH

P. HT

6

Đ/c Phương

2

C 28/9

Họp HĐGD thường kỳ tháng 10; Họp chi bộ

P. Hội đồng

82, 49

Đ/c Phương

3

S 29/9

Họp Phụ huynh toàn trường

Sân trường

1300

Đ/c Phương

4

C 29/9

Chuyên đề: Thảo luận các đề tài SKKN 2019-2020

P. Hội đồng

20

Đ/c Tâm

5

S 30/9

Đại Hội đoàn trường

P. Hội đồng

 

Đ/c Hưng

6

C 1/10

Tham dự Hội thảo “Dạy học thông minh”

NDT

20

Đ/c Hưng

7

S 7/10

Chương trình Nghệ thuật – nhân ái (tiết 1)

Sân trường

1300

Đ/c Hưng

8

C 12/10

Họp Tổ chuyên môn (trực tuyến)

 

82

Đ/c Nhàn

9

C 12/10

Đại hội PH học sinh, năm học 2019-2020

P. Hội đồng

35

Đ/c Hưng

10

S 13/10

Bắt đầu tập văn Nghệ 20 năm

Sân trường

50

Đ/c Tâm

11

C 16/10

NGLL: GDPL-ATGT; Chốt nội dung kỷ yếu 20 năm; Cá nhân nạp Hồ sơ dự thi GVG cấp Tỉnh

Sân trường

 

Đ/c Tâm

Đ/c Nhàn

12

C18/10

Ban tổ chức kỉ niệm 20 năm, trình bày và nghe ý kiến chỉ đạo UBND Huyện.

P. Hóp số 1

12

Đ/c Hưng

13

S 19/10

Mít tinh kỉ niệm ngày PNVN (tiết 1)

Sân trường

1300

Đ/c Hưng

14

C 19/10

Tọa đàm, các hoạt động kỉ niệm PNVN

P. Hội đồng

82

Đ/c Thắng

15

C 23/10

Họp tổ CM: Sinh hoạt chuyên đề 1

P. Tổ CM

82

Đ/c Nhàn

16

S 26/10

Họp liên tịch thường kỳ tháng 11 (tiết 2,3)

P. HT

6

Đ/c Phương

17

C 26/10

Họp HĐ GD thường kỳ tháng 11

P. Hội đồng

82

Đ/c Phương

GHI CHÚ:

- Nhiệm vụ trọng tâm: Chuẩn bị văn Nghệ cho 20 năm; Chốt nội dung kỉ yếu 20 năm; xây dựng các kế hoạch, báo cáo, chương trình kỉ niệm 20 năm để trình UBND huyện góp ý chỉ đạo; tăng cường ôn tập dự thi GVG cấp Tỉnh; thực hiện tốt quy chế chuyên môn; Xây dựng CSVC chào mừng kỉ niệm 20 năm; Các hoạt động chào mừng kỉ niệm ngày PNVN.

- Ngoài lịch trên, Hiệu trưởng có thể bổ sung điều chỉnh lịch cho phù hợp thực tế và thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của cấp trên. Phó Hiệu trưởng phụ trách điều chỉnh khi có sự nhất trí của Hiệu trưởng.

 HIỆU TRƯỞNG                     

(đã ký)                              

                                                                                                                                           

Nguyễn Văn Phương               

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook