Lịch công tác tuần 18 năm học 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 18 TỪ NGÀY 23 THÁNG 12 ĐẾN 28 THÁNG 12 NĂM 2019

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Chào cờ - Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm

Đ/c Hưng

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn

Chiều

Học nghề, Học thêm

Đ/c Nhàn

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn

Chiều

Học thêm

Đ/c Hưng

7

Sáng

Dạy học – Họp Liên tịch(tiết 2,3)

Đ/c Hưng

Chiều

Họp HĐ tháng 1/2020 – Từ 14h

Đ/c Phương

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Phó Hiệu trưởng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG                   
 

 

Phùng Quốc Hưng                   

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook