Lịch công tác tháng 11 năm 2020

                SỞ GD & ĐT NGHỆ AN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4            Độc lập - Tự  do - Hạnh Phúc          

Nghi Lộc, ngày 03 tháng 11 năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2020

  Dạy học, bổ trợ kiến thức, thực hiện một số công việc theo chỉ đạo cấp trên. Một số công việc trọng tâm khác như sau:

TT

TG

(S-C)

Nội dung công việc

Địa điểm

Tổ chức

Số người

tham gia

Người phụ trách

1

S 02/11

Ra mắt, họp đoàn SV kiến tập SP

P. Hội đồng

45

Đ/c Thắng

2

S 07/11

Họp liên tịch thường kỳ tháng 11

P. HT

5

Đ/c Phương

3

C 07/11

Họp Hội đồng trường - Lần 1 (nhiệm kỳ 2020-2025)

P. Số 1

13

Đ/c Phương

4

C 07/11

Họp HĐ thường kỳ tháng 11

P. Hội đồng

81

Đ/c Phương

5

C 9,10,

11,12/11

Kiểm tra giữa kỳ 1

P. Học

Toàn trường

Đ/c Tâm

6

9-11/11

Lắp đặt hệ thống âm thanh các phòng học

P. Học

 

Đ/c Hưng

7

C 13/11

Rung chuông vàng “An toàn giao thông”

Sân trường

31 lớp

Đ/c Thắng

8

C 14/11

Sinh hoạt nhóm CM (trực tuyến)

P.Tr T

 

Đ/c Tâm

9

C 16/11

Hội giảng chào mừng ngày NGVN

P. Hội đồng

 

Đ/c Tâm

10

17/11

Kiểm tra nội bộ: Việc thực hiện nhiệm vụ nửa đầu HK 1

P. Hội đồng

5

Đ/c Tâm

11

C 17/11

Hội thi “Ý tưởng sáng tạo – Lần thứ 3, năm 2020”

P. Hội đồng

100

Đ/c Thắng

12

C 18/11

Hội giảng chào mừng ngày NGVN

Sân trường

 

Đ/c Tâm

13

C 19/11

Các hoạt động chào mừng ngày NGVN, Mít tinh kỉ niệm 20/11

Sân trường

Toàn trường

Đ/c Hưng

14

C 21/11

Sinh hoạt chuyên đề: “Hỏi – Đáp chương trình GDPT năm 2018”

P. Hội đồng

76

Đ/c Phương

15

C 25/11

Truyền thông: SKSS Vị thành niên-TN; PC bạo lực HĐ

Sân trường

Toàn trường

Đ/c Thắng

16

23-28/11

Tổng kết công tác đảng năm 2020, kiểm điểm cuối năm

P. Hội đồng

 

Đ/c Hưng

17

S 28/11

Họp Liên tịch thường kỳ tháng 12

P. HT

5

Đ/c Phương

18

C29/11

Họp PH Toàn trường

P. Học

31 lớp

Đ/c Hưng

GHI CHÚ:

- Nhiệm vụ trọng tâm: Các hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11, KT-ĐG giữa kỳ 1, Giáo dục tiếng Anh tăng cường; Công tác NGLL, Hội thi Ý tưởng sáng tạo, Sinh hoạt chuyên đề,…

- Ngoài lịch trên, Hiệu trưởng có thể bổ sung điều chỉnh lịch cho phù hợp thực tế và thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của cấp trên.

HIỆU TRƯỞNG                    

(đã ký)                           

Nguyễn Văn Phương           

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook