Kế hoạch hoạt động "Kỷ niệm 20 năm thành lập trường 1999-2019"

   SỞ GD & ĐT NGHỆ AN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

    TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4         Độc lập - Tự do- Hạnh phúc                            

     Số:    /KH – NL4                                                                                      

 Nghi Lộc, ngày 28 tháng 9 năm 2019        

 

KẾ HOẠCH

KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1999 – 2019)

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA LỄ KỶ NIỆM

1. Mục đích :

- Ôn lại truyền thống, giáo dục truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển nhà trường. Ghi nhận và đánh dấu một bước phát triển của nhà trường sau 20 năm, làm tiền đề cho sự phát triển mới tiếp theo.

- Xây dựng ý thức cho giáo viên, học sinh trong giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Củng cố, vun đắp giá trị, thành quả nhà trường đã đạt được, niềm tự hào về nhà trường. Từ đó, xây dựng khối đoàn kết, nhất trí, tập trung xây dựng nhà trường vững bước phát triển. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh về nhà trường.

- Động viên, khích lệ tinh thần và quyết tâm phấn đấu của thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh của nhà trường trong giai đoạn tiếp theo.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

2. Yêu cầu:

Việc kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường là một sự kiện lớn đối với nhà trường. Yêu cầu phải đạt được là:

- Chuẩn bị chu đáo, tổ chức hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, mang tính giáo dục cao

- Qua kỷ niệm, để lại ấn tượng đối với các thế hệ thầy cô giáo, các thế hệ học sinh, đồng thời là ngày hội lớn của thầy và trò nhà trường.

- Phải làm tốt công tác tham mưu, nhằm tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND Huyện, các ban ngành đoàn thể cấp Huyện, của Sở GD&ĐT, của Tỉnh cũng như sự ủng hộ của Cha mẹ học sinh, các thế hệ học sinh nhà trường trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỷ niệm.

II. VỀ TỔ CHỨC KỶ NIỆM VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Thành phần khách mời và tham dự Lễ kỷ niệm

Thành phần khách mời :

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành GD&ĐT, Lãnh đạo các phòng ban thuộc Sở GD&ĐT.

- Lãnh đạo Huyện ủy, UBND Huyện, UBMTTQ, Trưởng các phòng ban cấp Huyện.

- Lãnh đạo các xã có học sinh đang học tại trường.

- Lãnh đạo TT VH – Phat thanh truyền hình Nghi lộc

- Các thế hệ thầy cô giáo, lãnh đạo nhà trường

- Các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên của trường

- Đại diện lãnh đạo các trường THPT trong khu vực, các trường THCS vùng trường đóng, trường TH, MN Nghi Xá, lãnh đạo Trạm Y tế Nghi Xá.

- Đại diện tác doanh nghiệp, các đơn vị trên địa bàn; các đơn vị đang hợp tác với nhà trường.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh 30 lớp

- Ban đại diện Dâu rễ của CB, GV, NV trong trường.

- Các thế hệ học sinh nhà trường.

Thành phần tham gia Lễ Kỷ niệm

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đang học tập, công tác tại trường

2. Các hoạt động cụ thể

a. Xây dựng các công trình chào mừng kỷ niệm

 • Bổ sung tư liệu, hoàn thiện phòng truyền thống của trường
 • Tu sửa cổng trường
 • Lắp đặt hệ thống máy chiếu các phòng học
 • Xây dựng hàng rào (150m)
 • Các bảng, biển biểu
 • Trồng cây, chăm sóc cây xanh, tu sửa vườn trường, tạo cảnh quan nhà trường Xanh – Sạch – Đẹp

b. Công tác thi đua khen thưởng

 • Đón nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT
 • Đón nhận cờ thi đua của UBND Tỉnh
 • Trao tặng bằng khen, giấy khen cho các cá nhân: BK Bộ GD&ĐT, BK CT Tỉnh, BK Công đoàn GD Việt Nam, giấy khen CĐ Ngành.
 • Khen thưởng cho HS vượt khó, học giỏi
 • Thi đua CB, GV, NV chào mừng 20 năm TLT
 • Thi đua các lớp, các HS chào mừng 20 năm TLT

c. Phát động các phong trào hoạt động chào mừng kỷ niệm

 • Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt (14/10/2019)
 • Phong trào VHVN - TD TT (21/10/2019)
 • Giải bóng đá cựu HS và GV-HS đang làm việc tại trường (13-15/11/2019)
 • Phong trào nghiên cứu, đúc rút SKKN, thao giảng, thực tập, thăm lớp, dự giờ
 • Giáo dục truyền thống nhà trường, phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi, các hoạt động nhân đạo, từ thiện.
 • Phong trào văn nghệ, TDTT, sáng tác thơ, văn viết về mọi hoạt động của nhà trường, về truyền thống nhà trường, về ký ức tuổi học trò.
 • Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo; cuộc thi “Báo tường” các lớp, chi đoàn.
 • Xây dựng quỹ khuyến học của nhà trường để động viên những học sinh học tốt, biết vượt lên hoàn cảnh để phấn đấu và rèn luyện.

d. Thời gian và các hoạt động của ngày kỷ niệm

+ Thời gian: Dự kiến trong 3 ngày 14,15,16/11/2019

+ Các hoạt động cụ thể:

 • Bắt đầu từ tháng 10/2019: Tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT, giao lưu với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, địa phương khu vực trường đóng.
 • Ngày 10/11/2019 : Tổng duyệt kịch bản, chương trình
 • Ngày 14 - 15/11/2019: Tổ chức hội trại cho học sinh, giao lưu TDTT, đêm thơ, văn nghệ và vui đốt lửa trại.( Có kế hoạch của Đoàn trường kèm theo)
 • Ngày 16/11/2019: Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường, đón nhận các danh hiệu thi đua.

+ Địa điểm: Trường THPT Nghi Lộc 4 - Xóm 2, Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ trương:

- Chi bộ đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo nhà trường tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường vào tháng 11/2019.

- Ban Lãnh đạo nhà trường đã báo cáo bằng văn bản và đã được sự đồng ý của Sở GD&ĐT Nghệ An, Huyện ủy, UBND Huyện Nghi Lộc về việc tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường:

- Sở GD&ĐT Nghệ An đã có Công văn số 783 /SGD&ĐT-VP ngày 13/5/2019 “Về việc đồng ý chủ trương cho phép Trường THPT Nghi Lộc 4 tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường vào quý IV năm 2019” (Kết hợp tổ chức ngày thành lập trường vào Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019 )

- Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc đã có thông báo số    -TB/HU ngày   /  /2019 về việc đồng ý chủ trương cho phép Trường THPT Nghi Lộc 4 tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường vào tháng 11/2019

- Chi bộ, Hội đồng nhà trường có ý thức chuẩn bị, từng bước khởi động từ năm học 2018 - 2019 về mọi mặt hoạt động và xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.

2. Thành lập Ban chỉ đạo:

- Nhà trường tham mưu để UBND Huyện Nghi Lộc có văn bản về việc thành lập Ban chỉ đạo để chỉ đạo của Huyện, hướng dẫn nhà trường thực hiện và tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm.

- Nhà trường thành lập ban chỉ đạo của trường để xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã xây dựng ( Có QĐ kèm theo)

3. Thành lập Ban tổ chức (Theo sự phân công tại cuộc họp Liên tịch 12/8/2019):

IV. NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA CÁC TIỂU BAN 

1. Ban Tuyên truyền, liên lạc ( Cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn – TB)

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, viết bài trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Mời các tổ chức, cá nhân viết bài, biên soạn kỷ yếu.

- Sửa chữa, nâng cấp các thiết bị trưng bày. Bổ sung tư liệu, hiện vật của Phòng truyền thống.

+ Công tác tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, giáo viên và phụ huynh, học sinh nhà trường.

- Hình thức tuyên truyền: đa dạng, phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua mạng Internet, báo chí, truyền hình, thư ngỏ, và các cuộc họp mặt để thu thập ý kiến, vận động sự ủng hộ về mọi mặt cho kế hoạch kỷ niệm thành lập trường.

- Tham khảo đề xuất ma két, biểu trưng, các khẩu hiệu tuyên truyền, ...

+ Biên soạn, xuất bản kỷ yếu:

+ Phối hợp với các thế hệ cựu giáo viên, cựu học sinh, lãnh đạo huyện Nghi Lộc và Sở GD&ĐT Nghệ An để có tư liệu biên soạn kỷ yếu.

+ Nội dung, yêu cầu:

- Phản ánh trung thực, chính xác lịch sử nhà trường trong 20 năm xây dựng và phát triển.

- Các tác phẩm thơ văn viết về trường của Thầy, Trò và Phụ huynh, có các hình ảnh minh họa qua các thời kỳ lịch sử.

- Danh sách Ban lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ

- Danh sách cán bộ, giáo viên có thành tích trong công tác hiện đang công tác tại trường

- Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác tại trường trong 20 năm qua.

- Một số hình ảnh của các tập thể, cá nhân, các hoạt động của nhà trường

+ Thời gian: Hoàn thành bản thảo lần 1 vào cuối tháng 10/2019, tiếp tục hoàn thiện để xuất bản vào tháng 10/ 2019.

+ Dự kiến số lượng: 400 cuốn

+ Phòng truyền thống ( Cô Võ Thị Thanh Tâm – phụ trách)

- Sưu tầm tư liệu, hiện vật để bổ sung đầy đủ phong phú, trưng bày sắp xếp khoa học, đảm bảo ý nghĩa giáo dục truyền thống.

- Trưng bày: Huân huy chương, cờ, bằng khen, giấy khen các cấp, các ngành tặng thưởng cho nhà trường.

- Danh sách cán bộ, giáo viên đã từng công tác tại trường, danh sách cựu học sinh thành đạt.

- Sa bàn quy hoạch tổng thể của nhà trường hiện nay

- Tranh ảnh tư liệu phản ánh các mặt hoạt động giáo dục của nhà trường qua các thời kỳ.

2. Ban Nội dung, thi đua ( Thầy Nguyễn Văn Phương – TB)

- Dựng kịch bản chương trình hoạt động Kỷ niệm.( Thầy Hưng)

- Nội dung các văn bản thực hiện trong Lễ kỷ niệm ( Thầy Phương).

- Dàn dựng các chương trình giao lưu, văn nghệ, các hoạt động lễ hội khác.

- Dự kiến các giải thưởng phục vụ các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm.

3. Ban CSVC - Hậu cần - Tài chính( BGH)

- Tham mưu cấp có thẩm quyền, vận động và kêu gọi sự đầu tư, giúp đỡ để hoàn tất các hạng mục công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập trường (hoàn thành trước 15/10/2019).

- Vận động các nguồn tài chính để tổ chức lễ kỷ niệm ( BGH nhà trường)

- Có kế hoạch bảo đảm vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ.( Thầy Hưng)

- Hướng dẫn khách đi lại và tham gia các hoạt động của lễ kỷ niệm.( Thầy Thắng C)

- Tu bổ cảnh quan, khuôn viên, bồn hoa cây cảnh, các thiết bị phục vụ công tác tổ chức.( Thầy Hưng)

- Bố trí và có các phương án dự phòng cho hệ thống điện, ánh sáng, âm thanh .( Thầy Hưng)

 - Dự kiến và tập hợp danh sách khách mời ( Cô Tâm)

- Dự trù các phương diện cơ sở vật chất và tài chính cho các hoạt động ( Thầy Phương):

+ Ngày đầu : phục vụ giao lưu TDTT, văn nghệ và bộ phận chuẩn bị

+ Trong ngày chính lễ tổ chức tiệc mừng với khoảng 250 khách, theo hình thức phù hợp.

4. Ban văn nghệ, TDTT, hội trại ( Cô Tâm )

+ Chương trình văn nghệ :

- Tổ chức Thi văn nghệ, TDTT. Tổ chức đêm hội trại , giao lưu thơ nhạc, các hoạt động tri ân giữa các thầy cô giáo và các thế hệ học sinh.

- Tham mưu nội dung chương trình văn nghệ chào mừng trong Lễ kỷ niệm

- Lựa chọn học sinh, giáo viên tham gia chương trình. Tổ chức tập luyện và biểu diễn

+ Chương trình TDTT :

- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động TDTT, các trò chơi dân gian, tạo không khí sôi nổi trong thời gian từ 15/10/2019 đến 15/11/2019 ( Thầy Vinh)

- Tổ chức giao lưu TDTT với một số đơn vị bạn

+ Chương trình hội trại ( Thầy Hưng + BTV Đoàn trường – Hội cha mẹ HS)

- Hướng dẫn học sinh các lớp trong toàn trường tham gia hội trại

- Tổ chức đánh giá kết quả tham gia của các lớp

5. Ban tổ chức, điều hành, trang trí. ( thầy Hưng – TB)

- Phối hợp với Công ty tổ chức sự kiện trang trí sân khấu, các khu vực diễn ra lễ hội

- Tham mưu xây dựng kịch bản điều hành chi tiết

- Điều hành chương trình theo kịch bản đã xây dựng

6. Ban an ninh trật tự, y tế ( Thầy Hưng – TB)

+ Công tác an ninh, trật tự

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn cho lễ kỷ niệm

- Tham mưu để UBND Huyện hỗ trợ trong việc điều động lực lượng công an Huyện Nghi Lộc, công an xã Nghi Xá cùng tham gia, giúp đỡ nhà trường

+ Công tác y tế :

- Xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong quá trình diễn ra các hoạt động

- Phối hợp cơ quan y tế để có sự hỗ trợ khi cần thiết

V. KINH PHÍ :

- Xin sự hỗ trợ của UBND Huyện

- Kêu gọi sự hỗ trợ của các thế hệ học sinh của nhà trường, các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Ban tổ chức thành lập các tiểu ban, phân công, giao nhiệm vụ cho các tiểu ban.

- Các trưởng tiểu ban:

- Đề xuất nhân sự của ban mình để tham mưu BTC phân công công tác cụ thể cho từng thành viên, chậm nhất vào tháng 4/2019

- Các tiểu ban dự thảo kế hoạch thực hiện, dự trù kinh phí chuyển về kế toán tổng hợp, trình Ban tổ chức, Ban chỉ đạo xin chủ trương, phê duyệt.

Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường THPT Nghi Lộc 4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường có trách nhiệm nghiên cứu và tổ chức thực hiện.

KT.HIỆU TRƯỞNG                 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG              

 

    Phùng Quốc Hưng                 

Tags:
 • :
 • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook