Lịch công tác tháng 5 năm 2019

      SỞ GD & ĐT NGHỆ AN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4                      Độc lập - Tự  do - Hạnh Phúc

 Nghi Lộc, ngày 06 tháng 05  năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2019

  Dạy học, bổ trợ kiến thức, thực hiện một số công việc theo chỉ đạo cấp trên. Một số công việc trọng tâm khác như sau:

TT

Thời

 Gian (S-C)

Nội dung công việc

Địa điểm

Tổ chức

Số người

tham gia

Người phụ trách

1

C 06/5

Họp HĐ GD thường kỳ tháng 5

P. Hội đồng

83

Đ/c Phương

2

C 06/5

Hội ý tổ chuyên môn

P. Tổ CM

83

Đ/c Nhàn

3

C 06/5

Tổng kết giải TDTT Công đoàn trường

SVĐ

83

Đ/c Thắng

4

C 10/5

Chăm sóc nghĩa trang LS huyện

NT.LSH

300

Đ/c Tâm

5

8-18/5

Rà soát, sửa chữa, bổ sung CSVC chuẩn bị các kỳ thi

Các Phòng

6

Đ/c Hưng

6

C 8-9/5

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học CB, GV, NV toàn trường

P. Họp 1

8

Đ/c Nhàn

7

T5_S11/5

Bình xét hạnh kiểm HK2

Lớp học

 

Đ/c Hưng

8

C 12/5

Đón 98 hài cốt liệt sĩ về tại nghĩa trang LS huyện

NT.LSH

800

Đ/c Tâm

9

T1,2_S14/5

Dự lễ an táng các 98  Liệt sĩ

NT.LSH

208

Đ/c Tâm

10

14/5

Huyệt HK học kỳ 2

P. PHT

31

Đ/c Hưng

11

C 16/5

Xét danh hiệu cá nhân, tập thể lớp K12

P. Hội đồng

K12

Đ/c Hưng

12

17-18/5

Kiểm tra học kỳ 2 – K10+K11

P. Thi

K10-11

Đ/c Nhàn

13

S 19/5

Dự Lễ thành lập Hội đồng hương NL4 ở Miền Nam

TP. HCM

3

Đ/c Hưng

14

20-21/5

Thi Thử THPT Quốc gia lần 3

P. Thi

426

Đ/c Tâm

15

C 22/5

Hội ý tổ CM, tổ chức đoàn thể – Trực tuyến – Góp ý thành viên BGH

 

83

Đ/c Phương

16

C 24/5

Xét thi đua cá nhân tập thể HS K10+11

P. Hội đồng

26

Đ/c Hưng

17

C 24/5

Kiểm tra Hồ sơ cuối năm

P. Họp 1

10

Đ/c Nhàn

18

C 25/5

Đánh giá xếp loại theo chuẩn CBQL

P. Hội đồng

16

Đ/c Phương

19

S 27/5

Họp tổ CM đánh giá xếp loại theo chuẩn NN GV

P. Tổ CM

83

Đ/c Phương

20

S 28/5

Tổng kết năm học – Lễ tri ân trưởng thành HS K12

Sân trường

Toàn trường

Đ/c Phương

21

C 28/5

Hội thi “Ứng xử văn hóa giỏi trong trường học” – Lần 1

Sân trường

83

Đ/c Thắng

22

C28-29/5

Tổng kết các hoạt động phong trào CB, GV, NV năm học 2018-2019

Cửa lò

83

Đ/c Nhàn

GHI CHÚ:

- Nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành chương trình năm học; Ôn thi THPT QG; Các hoạt động trải nghiệm-NGLL-HN; Đánh giá – xếp loại HS; Tổng kết năm học; đánh giá xếp loại theo chuẩn năm học 2018-2019; chuẩn bị CSVC các kỳ thi.

- Ngoài lịch trên, Hiệu trưởng có thể bổ sung điều chỉnh lịch cho phù hợp thực tế và thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của cấp trên.

HIỆU TRƯỞNG                      

(đã ký)                                

                                                                                                                                           

Nguyễn Văn Phương              

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook